Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach zaprasza Rodziców dzieci do zapisów dzieci do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024.

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy:

KLASĘ OGÓLNODOSTĘPNĄ – (rekrutacja obwodowa)

Od dnia 20.03.2023 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły i potrwa do 5.04.2023 r.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 20 marca 2023 r. do 05 kwietnia 2023 r.

REKRUTACJA BEZ REJONIZACJI – (klasa artystyczna)

Od dnia 08.05.2023 r. rusza rekrutacja dla dzieci do klasy artystycznej. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 10 maja 2021r. do 19 maja 2021r.

 

REKRUTACJA POZA OBWODOWA – (klasa ogólnodostępna) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

Od dnia 08.05.2023 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w placówce w terminie od 08 maja 2023 r. do 19 maja 2023 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego – kryteria. – Kliknij, aby pobrać PDF

Skip to content