Rekrutacja-obrazek

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023
do klasy pierwszej ogólnodostępnej
i klasy pierwszej artystycznej
Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach

Nabór podstawowy
1. Zgłoszenie kandydata do obwodowej szkoły podstawowej: 21 marca – 8 kwietnia 2022r.;
2. Weryfikacja zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną: 21 marca – 13 kwietnia 2022r.;
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych: 21 kwietnia 2022r.;
4. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych: 25 kwietnia 2022r.;
Nabór uzupełniający
1. Zgłoszenie kandydata do obwodowej i pozaobwodowej szkoły podstawowej: 9 – 20 maja 2022r.;
2. Weryfikacja zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną: 9 – 26 maja 2022r.;
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych: 31 maja 2022r.;
4. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych: 27 czerwca 2022r..

Link do rekrutacji w systemie elektronicznym Vulcan  TUTAJ

 

Skip to content