Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący: Pani Sylwia Bożek – Kempińska

Zastępca przewodniczącego: Pani Monika Meyer

Skarbnik: Pani  Edyta Frydrych, Pani Monika Kozłowska

Sekretarz: Pani Iwona Sury

Komisja rewizyjna:  Pani Anna Wegemund – Vardidze, Pani  Patrycja Małecka

 

Nr konta bankowego SZKOŁY:

43 1540 1128 2112 0003 6398 0001 Bank Ochrony Środowiska

Nr konta bankowego MDK:

67 1540 1128 2112 0004 1879 0001 Bank Ochrony Środowiska

Skip to content