Beata Kalinowska – dyrektor ZSiP nr 2, matematyka, rewalidacja

Dorota Płachta – wicedyrektor SP20, matematyka,  edukacja wczesnoszkolna

Bożena Kotas – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca Ia

Joanna Zysk – edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca Ib

Marta Woźniak – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca IIa

Anna Piontek – edukacja wczesnoszkolna, język polski, wychowawca IIb

Aleksandra Nycz – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca IU

Katarzyna Jarząbek – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowawca IIIa

Alicja Górska-Szwed – język polski, terapia pedagogiczna, wychowawca IVa

Milena Dudzik – język polski, wychowawca IVb

Barbara Głowacz – język angielski, wychowawca Va

Aleksandra Wąs – wychowanie fizyczne, przyroda, wychowawca Vb

Tomasz Pawluczuk – wychowanie fizyczne, wychowawca VIa

Monika Łazarska – chemia, biologia, przyroda, wychowawca VIIa

Anna Piekorz – przyroda, chemia, geografia, technika, surdopedagog, wychowawca VIIb

Iwona Grabowska – język polski,  oligofrenopedagog, wychowawca VIIIa

Edyta Frydrych – religia

Beata Szołtysik – Antosz – WDŻwR, bibliotekarz

Bartosz Mazur – język angielski, wychowawca świetlicy

Martyna Słota – język angielski, wychowawca świetlicy

Justyna Stokłosa – pedagog

Klaudia Kurowska – psycholog

Zofia Broll – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

Monika Herman – wychowawca świetlicy

Martyna Słota – język angielski, wychowawca świetlicy

Krzysztof Gaweł – informatyka, muzyka, technika

Katarzyna Grabowska – religia, WOS, tyflopedagog, surdopedagog

ks. Grzegorz Kapuła – religia

Zofia Dębska-Myszka – język niemiecki

Bożena Paluch – fizyka

Diana Siuda – EDB

Marta Mazur – matematyka, informatyka

Skip to content