Beata Kalinowska – dyrektor ZSiP nr 2, matematyka, rewalidacja

Dorota Płachta – wicedyrektor SP20, matematyka,  edukacja wczesnoszkolna, wychowawca VIIc

Justyna Stokłosa – pedagog

Agnieszka Miazga – wychowawca świetlicy

Zofia Broll – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

Joanna Zysk – edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca Ia

Bożena Kotas – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca Ib

Marta Woźniak – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca IIa

Anna Piontek – edukacja wczesnoszkolna, język polski, wychowawca IIb

Barbara Klauza – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca IIIa

Marta Mazur – informatyka, matematyka, tyflopedagog, wychowawca IVa

Anna Piekorz – przyroda, chemia, geografia, technika, surdopedagog, wychowawca IVb

Iwona Grabowska – język polski,  oligofrenopedagog, wychowawca Va

Beata Szołtysik – Antosz – WDŻwR, bibliotekarz, wychowawca VIa

Alicja Górska-Szwed – język polski, terapia pedagogiczna, wychowawca VIb

Bartosz Mazur – język angielski, wychowawca VIc

Barbara Głowacz – język angielski, wychowawca VIIa,

Monika Daniś – historia,  wychowawca VIIb

Tomasz Pawluczuk – wychowanie fizyczne, wychowawca VIIIa,

Grażyna Jakobiszyn – matematyka, wychowawca VIIIb

Aleksandra Wąs – wychowanie fizyczne, przyroda

Krzysztof Gaweł – informatyka, muzyka, technika

Katarzyna Grabowska – religia

ks. Kazimierz Sobol – religia

Zofia Cofałka – historia, WOS,

Sabina Kanarek – plastyka, wychowawca świetlicy

Sabina Kołodziejczyk – wychowanie fizyczne

Monika Łazarska – chemia, biologia, przyroda

Bartosz Płachta – język angielski

Natalia Sądel – matematyka

Monika Tomaszewska – język niemiecki

Elżbieta Woźniak – fizyka

Zbigniew Stolarczyk – EDB

Skip to content