Beata Kalinowska – dyrektor ZSiP nr 2, matematyka, rewalidacja

Dorota Płachta – wicedyrektor SP20, matematyka,  edukacja wczesnoszkolna

Marta Woźniak – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca Ia

Anna Piontek – edukacja wczesnoszkolna, język polski, wychowawca Ib

Aleksandra Nycz – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca IU

Katarzyna Jarząbek – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowawca IIa

Joanna Zysk – edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca IIIa

Bożena Kotas – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca IIIb

Barbara Głowacz – język angielski, wychowawca IVa

Monika Daniś – historia, WOS,  wychowawca IVb

Edyta Frydrych – wychowawca IVU

Tomasz Pawluczuk – wychowanie fizyczne, wychowawca Va

Monika Łazarska – chemia, biologia, przyroda, wychowawca VIa

Anna Piekorz – przyroda, chemia, geografia, technika, surdopedagog, wychowawca VIb

Iwona Grabowska – język polski,  oligofrenopedagog, wychowawca VIIa

Edyta Frydrych – wychowawca VIIU

Beata Szołtysik – Antosz – WDŻwR, bibliotekarz, wychowawca VIIIa

Alicja Górska-Szwed – język polski, terapia pedagogiczna, wychowawca VIIIb

Bartosz Mazur – język angielski, wychowawca VIIIc

Justyna Stokłosa – pedagog

Katarzyna Kiwer – psycholog

Zofia Broll – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

Monika Herman – wychowawca świetlicy

Martyna Słota – język angielski, wychowawca świetlicy

Milena Dudzik – język polski

Aleksandra Wąs – wychowanie fizyczne, przyroda

Krzysztof Gaweł – informatyka, muzyka, technika

Katarzyna Grabowska – religia, WOS, tyflopedagog, surdopedagog

ks. Marek Lampa – religia

Sabina Kanarek – plastyka, wychowawca świetlicy

Zofia Dębska-Myszka – język niemiecki

Aneta Lisoń – fizyka

Diana Siuda – EDB

Marta Mazur – matematyka, informatyka

Norbert Pawlak – muzyka

Merda Agnieszka – matematyka

Viktoria Bilotil – matematyka, informatyka

Skip to content