Beata Kalinowska – dyrektor ZSiP nr 2, matematyka, rewalidacja

Dorota Płachta – wicedyrektor SP20, matematyka,  edukacja wczesnoszkolna, wychowawca VIIIc

Justyna Stokłosa – pedagog

Agnieszka Miazga – wychowawca świetlicy

Zofia Broll – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

Katarzyna Jarząbek – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowawca Ia

Joanna Zysk – edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca IIa

Bożena Kotas – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca IIb

Marta Woźniak – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca IIIa

Anna Piontek – edukacja wczesnoszkolna, język polski, wychowawca IIIb

Anna Piekorz – przyroda, chemia, geografia, technika, surdopedagog, wychowawca Vb

Iwona Grabowska – język polski,  oligofrenopedagog, wychowawca VIa

Beata Szołtysik – Antosz – WDŻwR, bibliotekarz, wychowawca VIIa

Alicja Górska-Szwed – język polski, terapia pedagogiczna, wychowawca VIIb

Bartosz Mazur – język angielski, wychowawca VIIc

Barbara Głowacz – język angielski, wychowawca VIIIa,

Monika Daniś – historia,  wychowawca VIIIb

Tomasz Pawluczuk – wychowanie fizyczne, wychowawca IVa

Grażyna Jakobiszyn – matematyka

Aleksandra Wąs – wychowanie fizyczne, przyroda

Krzysztof Gaweł – informatyka, muzyka, technika

Katarzyna Grabowska – religia, WOS, tyflopedagog, surdopedagog

ks. Marek Lampa – religia

Sabina Kanarek – plastyka, wychowawca świetlicy

Monika Łazarska – chemia, biologia, przyroda, wychowawca Va

Zofia Dębska-Myszka – język niemiecki

Elżbieta Woźniak – fizyka

Diana Siuda – EDB

Katarzyna Wyderka – geografia, informatyka

Merda Agnieszka – matematyka

Skip to content