Regulamin serwisu internetowego www.sp20.katowice.pl § 1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.sp20.katowice.pl. Postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki osób...

Rodo

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych   Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016...
Skip to content