STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2020/2021 przysługuje rodzinom, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 528 zł.   Wypełnione wnioski należy umieścić w koszulkach biurowych , a następnie w...
Skip to content