pedagog szkolnysp20

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2020/2021 przysługuje rodzinom, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 528 zł.

 

  • Wypełnione wnioski należy umieścić w koszulkach biurowych , a następnie w dużej kopercie i wrzucić do skrzynki znajdującej się przed wejściem do szkoły.

 

  • W razie pytań informacje można uzyskać  u pedagoga szkolnego, dzwoniąc pod numer 32 2547699 w godzinach 1000 - 1300 

 

  • Termin składania wniosków upływa 15.09.2020 r.

 

  • Należy pobrać wniosek z podanej strony i zapoznać się z instrukcją.

 

Strony do pobrania wniosków:

Wniosek o stypendium szkolne

 https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-o-stypendia-szkolne-do-pobrania/wniosek-o-stypendium-szkolne.html

Wniosek o stypendium szkolne

https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-o-zasilki-do-pobrania/wniosek-o-zasilek.html