Beata Kalinowska - dyrektor ZSiP nr 2, matematyka, rewalidacja

Dorota Płachta - wicedyrektor SP20, matematyka,  edukacja wczesnoszkolna, wychowawca VIIc

Justyna Stokłosa - pedagog

Agnieszka Miazga - wychowawca świetlicy

Zofia Broll - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

Joanna Zysk - edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca Ia

Bożena Kotas - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca Ib

Marta Woźniak - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca IIa

Anna Piontek - edukacja wczesnoszkolna, język polski, wychowawca IIb

Barbara Klauza - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca IIIa

Marta Mazur - informatyka, matematyka, tyflopedagog, wychowawca IVa

Anna Piekorz - przyroda, chemia, geografia, technika, surdopedagog, wychowawca IVb

Iwona Grabowska - język polski,  oligofrenopedagog, wychowawca Va

Beata Szołtysik - Antosz - WDŻwR, bibliotekarz, wychowawca VIa

Alicja Górska-Szwed - język polski, terapia pedagogiczna, wychowawca VIb

Bartosz Mazur - język angielski, wychowawca VIc

Barbara Głowacz - język angielski, wychowawca VIIa,

Monika Daniś - historia,  wychowawca VIIb

Tomasz Pawluczuk - wychowanie fizyczne, wychowawca VIIIa,

Grażyna Jakobiszyn - matematyka, wychowawca VIIIb

Aleksandra Wąs - wychowanie fizyczne, przyroda

Krzysztof Gaweł - informatyka, muzyka, technika

Katarzyna Grabowska - religia

ks. Kazimierz Sobol - religia

Zofia Cofałka - historia, WOS,

Sabina Kanarek - plastyka, wychowawca świetlicy

Sabina Kołodziejczyk - wychowanie fizyczne

Monika Łazarska - chemia, biologia, przyroda

Bartosz Płachta - język angielski

Natalia Sądel - matematyka

Monika Tomaszewska - język niemiecki

Elżbieta Woźniak - fizyka

Zbigniew Stolarczyk - EDB