Ceremoniał szkoły obejmuje: 

1) uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego;
2) uroczystość pasowania na ucznia;
3) tekst ślubowania uczniowskiego;
4) uroczystość zakończenia roku szkolnego oddzielnie dla klas I - VII i klas VIII.

Dla drugiej grupy uroczystość ma charakter pożegnania absolwentów oraz nauczycieli odchodzących na emeryturę.