Obrazek z uczniem

Edukacja w ośmioklasowej szkole podstawowej podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap edukacji dzieci rozpoczynają w klasie pierwszej i trwa on do klasy trzeciej. Drugi etap rozpoczyna się od klasy czwartej i trwa obecnie do klasy ósmej. 

 W budowie