Terminarz spotkań z Rodzicami:

9 września 2020 r. - zebranie organizacyjne 17

7 października 2020 r. - konsultacje w godz. 1600 – 1800

4 listopada 2020 r. - zebranie

9 grudnia 2020 r. - konsultacje - informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych

27 stycznia 2021 r. - zebranie podsumowujące pracę semestralną

10 marca 2021 r. - zebranie

14 kwietnia 2021 r. - konsultacje w godz. 1600 – 1800

12 maja 2021 r. - zebranie informujące o przewidywanych ocenach rocznych