Obrazek dzieci z rodzicami

Prowadzenie skutecznych działań edukacyjnych i wychowawczych wymaga współdziałania szkoły i rodziców. Rodzice są obecni w szkole od zawsze, ale zmieniła się ich obecnie rola. Dzisiaj oczekuje się od nich aktywnego zaangażowania w procesy edukacyjno-wychowawcze i podejmowanie decyzji dotyczących tego, co się w szkole dzieje.

Oczekiwana jest współpraca.....