Obrazek z tablicą i stojącą nauczycielką
Nauczyciele są jednym z najbardziej istotnych elementów środowiska szkolnego wpływających na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży. To od ich cech osobowościowych, poziomu wykształcenia, inteligencji i umiejętności zawodowych zależą w poważnym stopniu osiągnięcia wychowanków. Stwierdzono, że nauczyciele posiadający umiejętność stawiania pytań.......