Drodzy rodzice!!!

Rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej i klasy pierwszej – artystycznej odbywać się będzie drogą elektroniczną od 2 czerwca 2020 r. od godziny 900 do 8 czerwca 2020 r. do godz. 1500

SERDECZNIE DO NAS ZAPRASZAMY!!!

Link do strony naboru 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add