SZKOŁY ŚREDNIE

15 czerwca 2020 rokurozpoczyna się rekrutacja do Szkół Ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

TERMINY REKRUTACJI ---> http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021/

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem --->https://slaskie.edu.com.pl/