1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach, zwany dalej Organizatorem. 1.2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych...
Skip to content