STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2020/2021 przysługuje rodzinom, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 528 zł.   Wypełnione wnioski należy umieścić w koszulkach biurowych , a następnie w...
Bezpieczny powrót do szkoły! Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalną publikację, która zawiera wskazówki dla uczniów, aby powrót do szkoły odbył się bezpiecznie. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby,...
Bezpieczny powrót do szkoły! Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalną publikację, która zawiera wskazówki dla rodziców, aby powrót do szkoły ich pociech odbył się bezpiecznie. Nie posyłaj do szkoły lub...
Skip to content