Regulamin serwisu internetowego www.sp20.katowice.pl § 1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.sp20.katowice.pl. Postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki osób...
Skip to content