Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w akcji informacyjno – edukacyjnej powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Katowicach pt. “Wirusoochrona”, którą zakończyli 15 października w Światowym Dniu Mycia Rąk wykonaniem ciekawych plakatów na temat higieny w życiu codziennym. Akcja ta jest realizowana w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną. Ma na celu podnoszenie świadomości w zakresie zdrowia i higieny w najmłodszej grupie uczniów.

Skip to content