Zespół Szkół i Placówek nr 2

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Szkoła Promująca Zdrowie

Ogólnopolski certyfikat Szkół Promujących Zdrowie

Email Drukuj PDF

Dnia 10 grudnia 2013r. nasza szkoła otrzymała OGÓLNOPOLSKI CERTYFIKAT SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE.

Jesteśmy w zaszczytnym gronie 105 szkół z całej Polski posiadających takie wyróżnienie.

Jesteśmy pierwszą i jedyną szkołą na Załężu, która otrzymała takie wyróżnienie z rąk pani minister Joanny Kluzik Rostowskiej.

certyfikat01_scertyfikat_m

 

Wykresy

Email Drukuj PDF

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Prezentacja wyników

Email Drukuj PDF

1-prezentacja2

2-prezentacja2

3-prezentacja2

4-prezentacja2

5-prezentacja2

6-prezentacja2

7-prezentacja2

8-prezentacja2

9-prezentacja2

10-prezentacja2

11-prezentacja2

12-prezentacja2

13-prezentacja2

14-prezentacja2

15-prezentacja2

16-prezentacja2

17-prezentacja2

 

WNIOSEK O NADANIE SZKOLE KRAJOWEGO CERTYFIKATU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Email Drukuj PDF

W imieniu społeczności szkolnej składamy niniejszy wniosek o nadanie naszej szkole Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

Szkolny koordynator promocji zdrowia

 

Imię i nazwisko: mgr Anna Piekorz

 

 

 

Podpis

 

 

Dyrektor Szkoły

 

Imię i nazwisko: mgr Beata Kalinowska

 

 

 

Pieczęć, podpis

 

 

Miejscowość i data: Katowice, 30 maja 2013r.

 

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć kopie wypełnionych raportów z ewaluacji w zakresie pięciu standardów oraz arkuszy zbiorczych (zszytych zszywką) dla czterech standardów (poza standardem czwartym). Na każdym raporcie i arkuszu zbiorczym należy, w lewym górnym rogu, wpisać nazwę i adres szkoły lub umieścić jej pieczęć.

Prosimy nie dołączać innych materiałów.

I. Informacje o szkole

 1. Nazwa szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach

 1. Adres szkoły: ul. Zarębskiego 2

40-854 Katowice

Tel.:322547699

Faks:322547699

Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres strony internetowej szkoły: www.sp20.katowice.pl

 1. Organ prowadzący

Urząd Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

tel.322593909

 1. Lokalizacja szkoły: województwo: śląskie               powiat: Katowice

miasto (liczba mieszkańców ok 300 tys.):

 1. Liczba uczniów: 317
 1. Rozpoczęcie działań dla tworzenia szkoły promującej zdrowie: wrzesień 2008r.
 1. Przynależność do rejonowej (powiatowej, miejskiej) sieci szkół promujących zdrowie[1]:

NIE,                       TAK, – nie dotyczy

 1. Przyjęcie do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie: rok: 2010r.
 1. Data przeprowadzenia autoewaluacji działań szkoły w zakresie ustalonym w pięciu standardach, z wykorzystaniem zalecanych metod i narzędzi[2]:

październik 2012r. – maj 2013r.

II. Osiągnięcia i specjalne kompetencje (mocne strony) szkoły w zakresie tworzenia szkoły promującej zdrowie

Przed przystąpieniem do sieci szkół promujących zdrowie w szkole przeprowadzono diagnozę wstępną, której celem było wytypowanie priorytetowych problemów do rozwiązania. Na podstawie diagnozy zespół nauczycieli wraz z koordynatorem utworzył program promocji zdrowia „Bądźmy zdrowi”, który realizowano przez trzy lata. Głównymi zadaniami przewidzianymi do realizacji były:

 • rozwijanie sprawności fizycznej i zwiększenie liczby dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych oraz zawodach sportowych,
 • organizacje wycieczek klasowych,
 • zwiększanie poczucia bezpieczeństwa poprzez współpracę z instytucjami i realizację programu „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”,
 • zagospodarowanie czasu wolnego z uwzględnieniem realizacji zajęć programu środowiskowego „Bądźmy razem”,
 • zwrócenie większej uwagi uczniów na przestrzeganie zasad higieny i współżycia w środowisku,
 • uwrażliwienie uczniów na zagadnienia szeroko pojętej ekologii,
 • zwrócenie większej uwagi na odpowiednie odżywianie i dbanie o właściwe proporcje poszczególnych posiłków spożywanych w ciągu dnia.

 1. Najważniejsze zmiany, jakie zaszły w szkole w wyniku realizacji programu szkoła promująca zdrowie w ostatnich 3 latach:

Założone w programie zadania dzięki wspólnej pracy nauczycieli, rodziców i uczniów udało się zrealizować. Uzyskane efekty:

 • W ramach rozwijania sprawności fizycznej:

1.80% uczniów czynnie uczestniczy w dniu sportu.

2. 25% uczniów uczestniczy w organizowanych zawodach sportowych.

3. 25% uczniów korzysta z pozalekcyjnych zajęć sportowych.

4. wszystkie klasy wyjeżdżają na przynajmniej jedna wycieczkę rekreacyjną.

 • W ramach bezpieczeństwa:

1. 90% uczniów klas 4 bierze udział w spotkaniu z policjantem.

2. .90% uczniów klas 4 bierze udział w spotkaniu z przedstawicielem straży miejskiej.

3. 20 uczniów uczęszcza na zajęcia przygotowujące do zdobycia karty rowerowej.

4. 15 uczniów zdaje na kartę rowerową.

5. Szkolna drużyna zajmuje miejsce w pierwszej 5 turnieju BRD.

6. Cykliczna, coroczna realizacja programu „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”.

 • W ramach bezpiecznego spędzania wolnego czasu:

1. 40% uczniów korzysta z zajęć programu środowiskowego.

2. 30 % rodziców uczniów naszej szkoły włącza się w organizację festynu szkolnego.

 • Z zakresu dbania o higienę:

1. 80 % uczniów bierze udział w lakowaniu i lakierowaniu zębów.

2. 60 % uczniów bierze udział w fluoryzowaniu zębów (6 zabiegów w ciągu roku szkolnego dla uczniów klas IV – VI).

3.Cykliczne pogadanki dla dzieci i rodziców na temat higieny osobistej ze szczególnym uwzględnieniem higieny okresu dojrzewania.

4. Cykliczne pogadanki na temat chorób pasożytniczych.

 • W ramach realizacji zadania związanego ze zdrowym odżywianiem w szkole prowadzi się:

1. Realizację programów „Owoce w szkole” dla uczniów klas I – III oraz „Szklanka mleka” dla wszystkich uczniów szkoły.

2. Cykliczne lekcje wychowawcze na temat zdrowego odżywiania.

3. Dni zdrowia.

4. Coroczne akcje plakatowe na temat zdrowego odżywiania się.

 • Realizując zadania związane z ekologią, w szkole prowadzi się:

1. Coroczny przemarsz ekologiczny połączony z obchodami „Dnia ziemi” (90% uczniów bierze czynny udział w akcji).

2. Coroczne „Sprzątanie świata” (90% uczniów bierze czynny udział w akcji).

3. Cykliczne – co roku w kwietniu – ekologiczne akcje plakatowe.

4. Szkolny konkurs ekologiczny w każdym roku szkolnym.

5. Międzyszkolne konkursy ekologiczne, w których nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca.

6. Całoroczną zbiórkę makulatury.

 • Przeprowadzenie przez specjalistów badań postawy ciała, badań zatok, badań wzroku.
 • Powołanie Szkolnego Koordynatora Zdrowia, który nadzoruje pracę Zespołu Promocji Zdrowia oraz wszystkie działania dotyczące promocji zdrowia.
 • Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w szkole poprzez zainstalowanie na korytarzach szkolnych monitoringu, przeprowadzanie pogadanek o bezpieczeństwie, przestrzeganie regulaminów, oznakowanie drogi ewakuacyjnej oraz przeprowadzanie próbnych alarmów przeciwpożarowych.
 • Pozyskanie przez szkołę sprzętu sportowego do wykorzystania w ramach projektu „Radosna Szkoła”. Pomoce te dzięki właściwej konstrukcji zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego oraz podczas zabawy.
 • Utworzenie na terenie szkoły placu zabaw, z którego korzystają zarówno uczniowie naszej szkoły jak i inni mieszkańcy dzielnicy.
 • Edukacja zdrowotna stała się ważnym elementem programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły oraz organizacji pracy i polityki szkoły.
 • Nastąpiło zwiększenie świadomości u dzieci i ich rodziców na temat dbania o własne zdrowie oraz korzyści jakie przynosi zdrowy styl życia.
 • Organizacja „Szkolnych Dni Zdrowia”, apeli o tematyce zdrowotnej i ekologicznej, pikników rodzinnych o charakterze sportowym z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Bez Przemocy.
 • Realizacja kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem UM Katowice. Patronatem honorowym kampanię obejmuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.
 • Pozyskanie fantomów „Anna” z programu WOŚP: „Ratujemy i uczymy się ratować”. Fantomy są wykorzystywane na zajęciach praktycznych w celu zwiększenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez uczniów i nauczycieli.
 • Zakup nowych apteczek szkolnych wyposażonych w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy. Apteczki są rozmieszczone na każdym piętrze szkoły i dodatkowo w sekretariacie, sali gimnastycznej i świetlicy szkolnej.
 • Wdrażanie projektu „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienie i aktywności fizycznej”.

Po analizie wyników ewaluacji można stwierdzić, że do mocnych stron szkoły należą niewątpliwie następujące dwa wskaźniki:

 • Uczniowie mają wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej, oraz
 • Nauczyciele stwarzają uczniom okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień uwzględnianych w edukacji zdrowotnej.
 1. Największe osiągnięcie w szkole w zakresie tworzenia szkoły promującej zdrowie (proszę opisać)?
 • Realizacja programu „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”.
 • Wykonanie wielu remontów, które przyczyniły się do polepszenia warunków pracy i nauki. Do najważniejszych remontów w ostatnich trzech latach zaliczyć należy:

−        remonty sal lekcyjnych z wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz wykładziny podłogowej,

−        remont małej i dużej sali gimnastycznej z wymianą parkietu i założeniem ochraniaczy na kaloryfery,

−        remont korytarzy szkolnych z wymianą instalacji elektrycznej i likwidacją boazerii,

−        wymiana okien w całym budynku szkoły,

−        przebudowa ogrodzenie muru oporowego,

−        naprawa ogniomuru odspojonego od budynku,

−        naprawa sportowego boiska szkolnego,

−        naprawa stopni schodowych oraz wejścia do budynku szkoły,

−        wymiana na regulowane zaworów centralnego ogrzewania przy wszystkich kaloryferach.

 • Założenie monitoringu w budynku szkoły, na placu zabaw oraz na boisku szkolnym.
 • Realizacja założeń kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
 • Włączanie klasowych liderów zdrowia i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego do realizacji zadań związanych z edukacją zdrowotną.
 • Pozyskanie funduszy na budowę placu zabaw dla uczniów szkoły oraz mieszkańców dzielnicy.
 • Pozyskanie funduszy na realizację projektu „Radosna szkoła”.
 • Realizacja założeń Programu Środowiskowego.
 • Zapraszanie specjalistów do realizacji wybranych zagadnień z edukacji zdrowotnej. Nawiązanie współpracy z Centrum Stomatologii Alfa-Dent w Katowicach, przychodnią Kamed w Katowicach, Sanepidem w Katowicach, Śląskim Oddziałem Okręgowym PCK w Katowicach, Fizjo – med w Katowicach.
 • Stała współpraca z przedstawicielami środowiska lokalnego, która polega na zapewnieniu atrakcyjnych warunków spędzania czasu wolnego oraz wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych oraz w zajęciach organizowanych w soboty takich jak: zajęcia teatralno –ekologiczne, zajęcia sportowe „Mój orlik” (MDK ul. Gliwicka w Katowicach), zajęcia z choreografem tanecznym i muzykiem przy nauce tańców ludowych (MDK na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach), lekcje pływania dla uczniów (Basen przy ul. Żelaznej w Katowicach), zajęcia w Bibliotece Miejskiej Filia nr 3, Stowarzyszenie Trzeźwości „Jędruś”, zajęcia z ratownikiem medycznym dla uczniów z zasad udzielania I pomocy (CAL Załęże).
 • Prowadzenie zajęć dla dzieci w ramach akcji „Ratujemy i uczymy ratować” przez nauczycieli naszej szkoły przeszkolonych w ramach akcji WOŚP oraz ratowników medycznych.
 • Prowadzenie działań prozdrowotnych w ramach godzin z art.42 KN – zajęcia przygotowujące do zdobycia karty rowerowej, biblioterapia, zajęcia wyciszające, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z deficytami, zajęcia rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjna.
 • Stała, wieloletnia współpraca ze stowarzyszeniem „Wiosna”, którego wolontariusze prowadzą zajęcia z dziećmi naszej szkoły. Głównym celem tych zajęć jest pokazanie uczniom słabym i zagrożonym niedostosowaniem społecznym ich mocnych stron oraz pomoc w uwierzeniu we własne siły.
 • Uczestniczenie uczniów naszej szkoły w wielu konkursach i zawodach sportowych, w których zajmują oni czołowe miejsca:

−        I miejsce w Turnieju Szkół „Katowice gospodarzem w siatkówce mężczyzn”, UM Katowice,

−        II miejsce w sztafetowych biegach przełajowych „Silesiamaraton” 2012r.,

−        II miejsce w międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej,

−        I miejsce w konkursie plastycznym „Moje góry – turystyka”,

−        Coroczne czołowe miejsca w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (miejsca w pierwszej trójce) – organizator Kuratorium Oświaty w Katowicach i Policja,

−        III miejsce w rejonowym konkursie PCK ”Mały ratownik” ( maj 2011r. i maj 2012r.),

−        Lekkoatletyczny Turniej Międzyszkolny pod patronatem AWF Katowice: rzut piłeczką palantową – I miejsce klas 6, I i III miejsce klas 5, bieg na 60metrów – II i III miejsce klas 6 i III miejsce klas 4.

 • Realizacja programu „Wolność oddechu zapobiegaj astmie”.
 • Uczestnictwo i realizacja założeń projektu „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienie i aktywności fizycznej” pod patronatem SWISS CONTRIBUTION, MINISTERSTWO ZDROWIA, Instytut Żywności i Żywienia, którego głównym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie otyłości.
 • Organizacja uroczystości z okazji podsumowania „Roku Korczakowskiego” obejmująca międzyszkolny konkurs plastyczny „Janusz Korczak” oraz przedstawienie o prawach dziecka dla uczniów katowickich szkół i przedszkoli oraz zaproszonych gości.
 • Cotygodniowe wyjścia na basen, wyjazdy do Aquaparków w Rudzie Śląskiej i w Dąbrowie Górniczej oraz udział w akcji „Woda i życie”.
 • Uwrażliwianie uczniów na potrzeby ludzi chorych – współpraca z Hospicjum Cordis oraz Domem Pomocy Społecznej nr7 poprzez występy naszych uczniów dla chorych i starszych.
 • Coroczna organizacja zajęć o tematyce sportowej w ramach akcji „Zima i lato w mieście”.
 • Uczestnictwo w I Międzyszkolnym Górskim Rajdzie „Przegibek 2012”, którego organizatorem było Gimnazjum nr 23 w Katowicach pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz Wydziału Kultury i Promocji Sportu UM Katowice.
 • Włączanie treści prozdrowotnych do projektów, innowacji i programów:

−        „KATOSIE” – zajęcia ruchowo – taneczno – wokalne,

−        Innowacja „Zrozumieć teatr” – opracowywanie scenariuszy i wystawianie przedstawień o tematyce zdrowotnej i ekologicznej oraz udział w warsztatach teatralnych,

−        Realizacja autorskiego programu „Bądź bezpieczny na drodze”,

−        Realizacja „Dni zdrowia” w czasie, których dzieci wykonują plakaty o tematyce zdrowotnej, soki owocowe, sałatki warzywne i owocowe oraz przygotowują zdrowe drugie śniadanie,

−        Organizacja i przeprowadzanie „Pikniku szkolnego” w ramach, którego społeczność szkolna oraz partnerzy w środowisku uczestniczą w przedstawieniu, rozgrywkach sportowych i konkursach o tematyce zdrowotnej.

−        Organizacja Dnia Dziecka połączonego z Dniem Sportu.

 • Ogromnym wyróżnieniem było przyjęcie naszej szkoły w styczniu 2010r. do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

 1. Specjalne kompetencje (mocne strony) szkoły w zakresie tworzenia szkoły promującej zdrowie z obszaru dwóch standardów (proszę opisać w tabeli dwie mocne strony)

 

Lp.

Specjalne kompetencje szkoły (mocne strony) w zakresie tworzenia szkoły promującej zdrowie

Nr standardu

REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ

 1. Grono Pedagogiczne zachęca uczniów do zgłaszania swoich propozycji dotyczących tematyki zajęć związanych ze zdrowiem i higieną. Uczniowie chętnie zgłaszają swoje propozycje, które są następnie analizowane przez nauczycieli.
 2. Na podstawie propozycji uczniów i ich rodziców planuje się coroczne działania związane z promocją zdrowia w szkole.
 3. Uczniowie maja możliwość wymieniania się doświadczeniami, wiedzą i poglądami z zakresu edukacji zdrowotnej podczas godzin wychowawczych, lekcji WDŻwR, wychowania fizycznego, przyrody, przedstawień szkolnych, pikników rodzinnych, wycieczek szkolnych.
 4. Zdrowy styl życia w naszej szkole propaguje się poprzez:
 • „Owoce w szkole”,
 • „Szklanka mleka”,
 • „Ratujemy i uczymy ratować”,
 • „Wolność oddechu zapobiegaj astmie”,
 • „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienie i aktywności fizycznej”
 • „Woda i życie”,
 • Konkursy szkolne i międzyszkolne oraz turnieje sportowe i BRD,
 • Pikniki szkolne,
 • Dni sportu,
 • Dni zdrowia,
 • Apele i przedstawienia,
 • Działalność Szkolnego Koła PCK,
 • Współpracę z Sanepidem – akcje plakatowe, konkursy, pogadanki i szkolenia dla koordynatora,
 • Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
 • Współpracę ze specjalistami,
 • Prelekcje dla rodziców organizowane przez nauczycieli i zaproszonych specjalistów,
 • Liczne pozalekcyjne zajęcia sportowe,
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
 • Zajęcia specjalistyczne,
 • Zajęcia taneczno – wokalne w szkolnym zespole KATOSIE,
 • Uczestnictwo w rajdach,
 • Organizacje wycieczek, wyjść, akcji „Lato i zima w mieście”,
 • Pogadanki dla dzieci na temat bezpieczeństwa,
 • Organizację szkoleń z zakresu I pomocy dla uczniów i nauczycieli.

 

 

3

Z wyników przeprowadzonych ankiet wśród pracowników szkoły , nauczycieli, rodziców i uczniów wynika, że szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym. Uczniowie lubią spędzać czas w szkole, co potwierdzają sami uczniowie. Według ich wypowiedzi nauczyciele są obiektywni, cierpliwi i pomocni. Najbardziej cieszy ich również fakt, że nauczyciele nie zadają zadań domowych na sobotę i niedzielę dając tym samym czas dla regeneracji sił do pracy w nowym tygodniu. Uczniowie wiedzą, że do wszystkich pracowników szkoły zawsze można się zwrócić
o pomoc zarówno w rozwiązaniu pojawiających się problemów czy wyrównywania braków edukacyjnych. Wszyscy uczniowie twierdzą, że zawsze otrzymali oczekiwana pomoc od nauczycieli.

Propozycja zajęć dodatkowych spełnia wymagania zarówno rodziców jak
i uczniów. Należą do nich zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z wiodących przedmiotów, wyjścia na basen, grupa teatralno – artystyczna „KATOSIE” oraz grupa redakcyjna szkolnej gazetki. Dzięki temu każdy uczeń ma możliwość wyboru odpowiednich dla siebie zajęć.

Ważną rolę w budowaniu wizerunku naszej szkoły ma również fakt, że uczniowie czują się w niej bezpiecznie, a pojawiające się problemy rozwiązywane są na bieżąco.

Nauczyciele starają się proponować uczniom alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu organizując wycieczki czy okazjonalne wyjścia do kin, muzeum czy parku. W szkole nauczyciele organizują dla uczniów konkursy, przedstawienie teatralne i apele, w które angażują zarówno uczniów jak i ich rodziców. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami często organizuje także wyjścia dla chętnych uczniów w soboty.

W szkole dba się również o współpracę z rodzicami uczniów. Dzięki regularnym zebraniom i konsultacjom rodzice i nauczyciele w miarę szybko wychwytują ewentualne braki, dzięki czemu uczniowie zawsze mają czas na ich poprawę. Rodzice i nauczyciele kontaktują się ze sobą również poza wyznaczonymi terminami spotkań. Dzięki współpracy obie strony dzielą się doświadczeniem w pracy z dzieckiem.

Szkoła bardzo intensywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Kilkakrotnie w ciągu roku dla zaproszonych gości organizuje się przedstawienia czy uroczystości. Do najbardziej liczących można zaliczyć:

Wieczornicę i Szkolny Piknik Rodzinny.

Dyrektor szkoły i nauczyciele w miarę możliwości starają się wzbogacać bazę materialną szkoły. Dzięki obopólnej współpracy wizerunek szkoły uległ zdecydowanej poprawie (wymiana okien) i bezpieczeństwu (obudowa ochronna na kaloryfery na korytarzu II piętra, Sali zabaw i świetlicy szkolnej).

Najbardziej cieszy fakt, że jedna uczennica, kończąc swoją wypowiedź na temat samopoczucia w szkole napisała:

Tak bardzo lubię naszą szkołę, że aż w weekendy chcę do niej iść”.

4

 

 

 1. Proponowany sposób przekazania innym szkołom własnych doświadczeń i kompetencji. Proszę szczegółowo opisać, np.:

Warsztaty: dla współpracujących ze szkołą szkół i przedszkoli zorganizowano spotkanie warsztatowe, którego głównym celem była wymiana pomysłów i propozycji promocji zdrowia w środowisku. Udostępnienie prezentacji multimedialnej związanej z pierwszą pomocą sąsiedniej szkole.

Materiały: szkoła udostępnia materiały na stronie internetowej www.sp20.katowice.pl, w zakładce promocja zdrowia.

Wymiany szkolne: w ramach aktywizacji uczniów samorządy uczniowskie naszej szkoły i szkoły sąsiedniej organizują wspólne spotkania dyskotekowe jako alternatywne spędzanie czasu wolnego z dala od niebezpieczeństw czyhających w dzielnicy.

III. Publiczna prezentacja osiągnięć szkoły

 1. Data prezentacji:

28 maja 2013r.

 1. Miejsce prezentacji:

Szkoła Podstawowa nr 20 w Katowicach

UL. Zarębskiego 2

 1. Uczestnicy:
  1. członkowie społeczności szkolnej:

Michał Gruszczyński – przewodniczący Rady Rodziców,

Magdalena Maroń – sekretarz Rady Rodziców,

 1. osoby spoza szkoły:

Michał Luty – Wiceprezydent Miasta Katowice,

Jerzy Dolinkiewicz – Przewodniczący Komisji Edukacji RM Katowice,

Wiesław Mrowiec – Radny Miasta Katowice,

Krystyna Panek – Radny Miasta Katowice,

Bogusława Bielnik – Inspektor WE UM Katowice,

Małgorzata Moryń – Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej,

Sławomir Witek – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki,

Barbara Dobias – Mola – Przedstawiciel METIS

Tomasz Wojtasik - Przedstawiciel METIS

Romana Musialik – Dyrektor ZSO nr 7 w Katowicach,

Danuta Pękala – Dyrektor MP nr 26 w Katowicach,

Eugenia Pyryga – Dyrektor MDK,

Teresa Skrzypek – Dyrektor MP nr 30,

Andrzej Karol – Przewodniczący NSZZ Solidarność Huty Baildon,

Wioletta Iwanicka – Richter oraz Marek Richter – przedstawiciele Klubu – „Wysoki Zamek”

Magdalena Rychter oraz Łukasz Maj – przedstawiciele SCAL Załęże.

 1. Przedstawione wyniki autoewaluacji (proszę opisać);
  1. a) sukcesy
 1. Nauczycie na bieżąco korzystają z materiałów dotyczących promocji zdrowia dostępnych w szkole. Uważają, że otrzymują wystarczającą ilość informacji dotyczących działań związanych z promocją zdrowia.
 2. Koordynator programu systematycznie informuje nauczycieli o działaniach wynikających z planu pracy.
 3. Koordynator na bieżąco uczestniczy w szkoleniach dotyczących promocji zdrowia organizowanych przez Metis.
 4. Upowszechnieniu zagadnień związanych z promocją zdrowia służą: tablica informacyjna, konkursy, przedstawienia, gazetka szkolna oraz strona internetowa szkoły.
 5. Działania koordynatora stanowią mocną stronę w realizacji programu. Koordynator jest akceptowany przez większą część społeczności szkolnej.
 6. Szkolny zespół promocji zdrowia ściśle współpracuje z koordynatorem i nauczycielami w celu zwiększenia efektywności działań realizowanych w ramach programu.
 7. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że współpraca ze środowiskiem lokalnym jest mocnym ogniwem całego programu.
 8. Szkoła diagnozuje potrzeby uczniów związane z promocją zdrowia. Wyniki diagnozy są wykorzystywane w planowaniu działań.
 9. Systematycznie monitoruje się przebieg realizacji działań, w których uczestniczyły różne grupy społeczności szkolnej.
 10. Dokumentacja wyników działań przedstawiana jest na posiedzeniach rady pedagogicznej oraz podczas zebrań z rodzicami.
 11. Na początku każdego roku szkolnego ustala się harmonogram działań promocji zdrowia i szkole uwzględniający konkursy, przedstawienia i dni zdrowia organizowane w szkole. W działaniach tych uczestniczą nauczyciele, uczniowie i rodzice.
 12. Uczniowie mają wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej.
 13. Każde zajęcia dotyczące edukacji zdrowotnej zakończone są technikami ewaluacyjnymi, które następnie przedstawia się partnerom programu i wykorzystuje do planowania dalszych działań.

14.  Największą satysfakcję ze szkoły mają zarówno rodzice uczniów jak i nauczyciele. Rodzice najbardziej są zadowoleni z możliwości uczestnictwa w życiu szkoły oraz ze wsparcia jakie uczniowie otrzymują od nauczycieli.

15.  Na wysokim poziomie jest składnik, który informuje o tym, czy nauczycielom stwarza się możliwość uczestnictwa w życiu szkoły i czy otrzymują wsparcie ze strony dyrekcji. Świadczy to o tym, iż wszystkim nauczycielom i dyrekcji zależy na jak najlepszym postrzeganiu szkoły w środowisku, przez rodziców oraz organ prowadzący.

16.  Z opinii rodziców oraz uczniów wynika, że dzieci nie bardzo są przeciążone pracą związaną z obowiązkami szkolnymi. Zarówno rodzice jak i uczniowie uważają także, że dzieci nie są narażone na stres wynikający z przeciążenia obowiązkami szkolnymi.

17.  Na podstawie przeprowadzonych ankiet można wyciągnąć wniosek, że nauczyciele odczuwają przeciążenie pracą w szkole. Z rozmów z nauczycielami wynika, że jest to związane z dużą ilością pracy biurowej a nie pracy związanej z wykonywanie zajęć związanych z nauczaniem i wychowywaniem uczniów.

 1. Budynek, teren szkoły oraz jej wyposażenie stwarzają wśród uczniów i ich rodziców przeświadczenie, że szkoła jest miejscem bezpiecznym.
 2. Szczególną uwagę i troskę zwraca się na bezpieczeństwo dzieci podczas przerw i zajęć ruchowych zarówno w szkole jak i na świeżym powietrzu.
 3. Każde dziecko może w szkole skorzystać z posiłku oraz z bezpłatnego napoju.

 1. b) problemy wymagające rozwiązania
 2. Należy położyć większy naciska na kształtowanie postaw szacunku u uczniów do pracowników szkoły.
 3. Dążyć należy do eliminowania przypadków przemocy i zachowań aspołecznych u uczniów.
 1. Opracować szczegółowe zasady i formy przekazywania informacji na temat koncepcji SPZ pracownikom niepedagogicznym i rodzicom uczniów w taki sposób, aby umożliwiały one zrozumienie i akceptację SPZ.
 2. Zwiększenie i zacieśnienie współpracy ze środowiskiem i sąsiadującymi szkołami w celu uświadomienia roli zdrowego stylu życia uczniom, rodzicom i mieszkańcom dzielnicy.
 1. Wprowadzenie w szkole szeroko pojętej segregacji śmieci. Zaznajamianie uczniów z zasadami segregacji śmieci. Wyuczenie odruchu segregacji. Wyposażenie szkoły w pojemniki do segregacji odpadów.
 1. Informacja o tym, jak szkoła planuje wykorzystać wyniki i wnioski z autoewaluacji do dalszej pracy.

 

W dalszym ciągu społeczność szkolna realizować będzie założenia Szkoły Promującej Zdrowie. Satysfakcjonujące wyniki działań motywują do aktywnej pracy w kolejnych latach. Nadal będziemy aktywnie współpracować ze środowiskiem lokalnym w realizacji działań oraz angażować do realizacji celów uczniów oraz ich rodziców.

W szkole kontynuowane będą akcje: „Owoce dla szkół”, „Szklanka mleka”, „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”.

Planujemy, aby nasi uczniowie nadal aktywnie uczestniczyli w zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych oraz w konkursach i turniejach sportowych, ekologicznych i zdrowotnych.

W przygotowywanym programie godzin wychowawczych uwzględnione zostaną propozycje uczniów. Oferta zajęć pozalekcyjnych w dalszym ciągu uwzględniać będzie propozycje rodziców i uczniów.

IV. Rekomendacja koordynatora wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie

Po zapoznaniu się z treścią wniosku i załączników oraz na podstawie dotychczasowej współpracy ze szkołą:

 1. Popieram wniosek szkoły o nadanie certyfikatu
 1. Nie popieram wniosku szkoły o nadanie certyfikatu[3]

Uzasadnienie (zarówno poparcia lub braku poparcia):

Imię i nazwisko wojewódzkiego koordynatora:

Tel.

Faks

Email

Miejscowość, data:                                                                Podpis

V. Opinia i decyzja kapituły

 

 1. Opinia członka kapituły dokonującego oceny wniosku szkoły i załączonej dokumentacji

 

Po zapoznaniu się z treścią niniejszego wniosku i załączników:

 

 1. Wnioskuję o nadanie szkole certyfikatu

 

 1. Wnioskuję o nie nadanie szkole certyfikatu[4]

Uzasadnienie:

Imię i nazwisko członka kapituły                                                                                 podpis

 

 1. Decyzja kapituły

 

 1. Szkoła otrzymuje certyfikat

 

 1. Szkoła nie otrzymuje certyfikatu

 

Uzasadnienie odmowy, zalecenia i inne uwagi:

 

Imię i nazwisko przewodniczącego kapituły

 

Data                                                                                                   podpis

 

Załącznik 1

 

Informacje o szkole, której przyznany został krajowy certyfikat

(do umieszczenia na stronie internetowej www.ore.edu.pl )

 

Pełna nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach

Adres szkoły

40-854 Katowice, ul. Zarębskiego 2

Województwo

śląskie

Rok otrzymania Krajowego Certyfikatu

nie dotyczy

Organ prowadzący

Urząd Miasta Katowice

Telefon/faks/email/strona internetowa

tel. 322547699

fax. 322547699

www.sp20.katowice.pl

Imię i nazwisko dyrektora szkoły

mgr Beata Kalinowska

Imię i nazwisko szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia

mgr Anna Piekorz

Lokalizacja szkoły

(wieś, miasto, liczba mieszkańców)

Miasto ok 300 000 mieszkańców

Liczba uczniów

317

Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły)

Proszę opisać w wierszu poniżej

REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ

 1. Grono Pedagogiczne zachęca uczniów do zgłaszania swoich propozycji dotyczących tematyki zajęć związanych ze zdrowiem i higieną. Uczniowie chętnie zgłaszają swoje propozycje, które są następnie analizowane przez nauczycieli.
 2. Na podstawie propozycji uczniów i ich rodziców planuje się coroczne działania związane z promocją zdrowia w szkole.
 3. Uczniowie maja możliwość wymieniania się doświadczeniami, wiedzą i poglądami z zakresu edukacji zdrowotnej podczas godzin wychowawczych, lekcji WDŻwR, wychowania fizycznego, przyrody, przedstawień szkolnych, pikników rodzinnych, wycieczek szkolnych.
 4. Zdrowy styl życia w naszej szkole propaguje się poprzez:
 • „Owoce w szkole”,
 • „Szklanka mleka”,
 • „Ratujemy i uczymy ratować”,
 • „Wolność oddechu zapobiegaj astmie”,
 • „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienie i aktywności fizycznej”
 • „Woda i życie”,
 • Konkursy szkolne i międzyszkolne oraz turnieje sportowe i BRD,
 • Pikniki szkolne,
 • Dni sportu,
 • Dni zdrowia,
 • Apele i przedstawienia,
 • Działalność Szkolnego Koła PCK,
 • Współpracę z Sanepidem – akcje plakatowe, konkursy, pogadanki i szkolenia dla koordynatora,
 • Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
 • Współpracę ze specjalistami,
 • Prelekcje dla rodziców organizowane przez nauczycieli i zaproszonych specjalistów,
 • Liczne pozalekcyjne zajęcia sportowe,
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
 • Zajęcia specjalistyczne,
 • Zajęcia taneczno – wokalne w szkolnym zespole KATOSIE,
 • Uczestnictwo w rajdach,
 • Organizacje wycieczek, wyjść, akcji „Lato i zima w mieście”,
 • Pogadanki dla dzieci na temat bezpieczeństwa,
 • Organizację szkoleń z zakresu I pomocy dla uczniów i nauczycieli.
 1. Z wyników przeprowadzonych ankiet wśród pracowników szkoły , nauczycieli, rodziców i uczniów wynika, że szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym. Uczniowie lubią spędzać czas w szkole, co potwierdzają sami uczniowie. Według ich wypowiedzi nauczyciele są obiektywni, cierpliwi i pomocni. Najbardziej cieszy ich również fakt, że nauczyciele nie zadają zadań domowych na sobotę i niedzielę dając tym samym czas dla regeneracji sił do pracy w nowym tygodniu. Uczniowie wiedzą, że do wszystkich pracowników szkoły zawsze można się zwrócić o pomoc zarówno w rozwiązaniu pojawiających się problemów czy wyrównywania braków edukacyjnych. Wszyscy uczniowie twierdzą, że zawsze otrzymali oczekiwana pomoc od nauczycieli.

Propozycja zajęć dodatkowych spełnia wymagania zarówno rodziców jak
i uczniów. Należą do nich zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z wiodących przedmiotów, wyjścia na basen, grupa teatralno – artystyczna „KATOSIE” oraz grupa redakcyjna szkolnej gazetki. Dzięki temu każdy uczeń ma możliwość wyboru odpowiednich dla siebie zajęć.

Ważną rolę w budowaniu wizerunku naszej szkoły ma również fakt, że uczniowie czują się w niej bezpiecznie, a pojawiające się problemy rozwiązywane są na bieżąco.

Nauczyciele starają się proponować uczniom alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu organizując wycieczki czy okazjonalne wyjścia do kin, muzeum czy parku. W szkole nauczyciele organizują dla uczniów konkursy, przedstawienie teatralne i apele, w które angażują zarówno uczniów jak i ich rodziców. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami często organizuje także wyjścia dla chętnych uczniów w soboty.

W szkole dba się również o współpracę z rodzicami uczniów. Dzięki regularnym zebraniom i konsultacjom rodzice i nauczyciele w miarę szybko wychwytują ewentualne braki, dzięki czemu uczniowie zawsze mają czas na ich poprawę. Rodzice i nauczyciele kontaktują się ze sobą również poza wyznaczonymi terminami spotkań. Dzięki współpracy obie strony dzielą się doświadczeniem w pracy z dzieckiem.

Szkoła bardzo intensywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Kilkakrotnie w ciągu roku dla zaproszonych gości organizuje się przedstawienia czy uroczystości. Do najbardziej liczących można zaliczyć: Wieczornicę i Szkolny Piknik Rodzinny.

Dyrektor szkoły i nauczyciele w miarę możliwości starają się wzbogacać bazę materialną szkoły. Dzięki obopólnej współpracy wizerunek szkoły uległ zdecydowanej poprawie (wymiana okien) i bezpieczeństwu (obudowa ochronna na kaloryfery na korytarzu II piętra, Sali zabaw i świetlicy szkolnej).

Najbardziej cieszy fakt, że jedna uczennica, kończąc swoją wypowiedź na temat samopoczucia w szkole napisała:

„Tak bardzo lubię naszą szkołę, że aż w weekendy chcę do niej iść”.

 [1] Dotyczy szkół w województwach, w których istnieją takie sieci

[2] Metody te i narzędzia znajdują się w zeszycie Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole 2006 r. nr 11

[3] Właściwe podkreślić

[4] Właściwe podkreślić

 

EDUKACJA PROZDROWOTNA ROK SZKOLNY 2011/2012

Email Drukuj PDF

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie szkoły uczestniczyli w szkoleniu na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadzone były przez ratowników medycznych. W czasie zajęć uczniowie ćwiczyli jak można pomóc osobom chorym przed przyjazdem karetki pogotowia oraz jak postępować w przypadku skaleczeń, oparzeń itp.

Uczniowie uczestniczyli w corocznej akcji „Ratujemy i uczymy ratować” podczas której uczniowie klas pierwszych nabywają praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy z użyciem fantomów pod okiem przeszkolonych nauczycieli.

Uczniowie klas czwartych mieli w ramach lekcji przyrody cykl tematów poświeconych zdrowemu odżywianiu się. Uczniowie mieli za zadanie ułożenie przykładowego jadłospisu zawierającego wszystkie niezbędne składniki odżywcze.

Na poziomie klas IV – VI organizowane były zajęcia na których, w ramach lekcji wychowawczych robione były zdrowe sałatki warzywne, owocowe - ”Wiem co jem”.

Nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili dla uczniów klas IV – VI prelekcje o tematyce zdrowotnej. Tematami prelekcji były:

 • „Żyj zdrowo”.
 • „Zdrowa skóra – Higiena”.
 • „Nie łam się”.

Dziewczynki klas szóstych uczestniczyły w warsztatach „Między nami kobietkami”, które poświęcone są problemom związanym z okresem dojrzewania u dziewczyn.

Klasa Ia uczestniczyła w warsztatach „Jak radzić sobie z emocjami”.

Uczniowie klas I – III uczestniczyli udział w ogólnopolskim konkursie „Plusssz coolowe ferie zimowe” organizowanym przez firmę Polski lek. S.A. Uczniowie wykonywali zbiorowe prace plastyczne promujące czynne spędzanie ferii zimowych.

Uczniowie uczestniczyli w programie „ Czyste ręce” organizowanym przez Sanepid, podczas którego w lutym i marcu odbyły się zajęcia związane z tematem w klasach I-III. Uczniowie systematycznie są wdrażani do dbałości o higienę. W ramach programu został przeprowadzony konkurs na najciekawszą pracę plastyczną „czyste ręce”. Zwycięska praca została przesłana na konkurs plastyczny ogłoszony przez organizatora.

Rodzice dzieci klas piątych i szóstych mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach dotyczących uzależnień wśród dzieci pt.” Jak rozpoznać i radzić sobie z dzieckiem, które eksperymentuje z używkami”.

Uczniowie poszczególnych klas w ciągu całego semestru uczestniczyli w licznych zajęciach sportowych umożliwiających im zdrowy rozwój organizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego w naszej szkole. Były to miedzy innymi:

 • organizacja szkolnych turniejów: dwa ognie, ringo, piłka nożna, piłka siatkowa, rzucanka siatkarska, piłka koszykowa,
 • organizacja wycieczek rowerowych do Parku Śląskiego- „Ruch to zdrowie”,
 • uczestnictwo w zajęciach na basenie,
 • ognisko jesienne, wiosenne- połączone z zabawami na powietrzu,
 • wyjazdy do Aquaparku,
 • Wyjścia na sportowe imprezy miejskie – Biegi przełajowe np. Silesia Maraton, Bieg dzielnicowy,
 • turniej piłki koszykowej z Górniczo-Hutniczą SM,
 • uczestnictwo w Miejskim Programie „Fair Play”.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają możliwość za zgoda rodziców uczestniczyć w akcji fluoryzacji zębów, która koordynowana jest przez higienistkę szkolną.

Uczniowie klas II i V za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów mają możliwość uczestniczenia w akcji lakowania zębów.

Uczniowie naszej szkoły, którzy mają problemy z wadami postawy uczestniczą w bezpłatnych zajęciach gimnastyki korekcyjnej prowadzonej przez nauczycieli specjalistów.

Uczniowie klas IV – VI realizują zagadnienia zawarte w programie „Trzymaj Formę”, który jest realizowany w szkole. Uczniowie klas V i VI uczestniczą w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie”. Tematyka tych zajęć zawiera treści prozdrowotne : higiena okresu dojrzewania , zdrowe odżywianie i choroby okresu dojrzewania.

Uczniowie szkoły uczestniczą także a akcji „Szklanka mleka”. W ramach akcji dzieci maja możliwość picia mleka naturalnego, czekoladowego lub waniliowego. Uczniowie klas I – III uczestniczą w programie „Owoce w szkole”, w ramach którego dzieci otrzymują porcje owoców, warzyw lub soków.

Dyrektor szkoły oraz intendentka zatrudniona w szkole dbają o to aby jadłospis obiadów szkolnych był urozmaicony i zapewniał dzieciom zdrowy rozwój zarówno fizyczny jak i psychiczny. Szczególny nacisk kładziony jest na różnorodność surówek serwowanych do obiadów. W ramach programu promocji zdrowia uczniowie zbierają także makulaturę oraz uczą się jak prawidłowo segregować odpady.

Edukacja prozdrowotna to także edukacja ekologiczna. W ramach edukacji ekologicznej w szkole przeprowadzone były następujące akcje:

 • Ogólnopolski program edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” organizowany przez ElektroEko pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska i Związku Miast Polskich.. Program jest realizowany przez klasy trzecie. Uczniowie korzystają z bezpłatnego pakietu materiałów edukacyjnych. Celem programu jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych. Zostanie zakończony prezentacją prac plastycznych uczniów na forum szkoły. Każdy rodzic otrzymał broszurkę ”Rodzinny poradnik o elektrośmieciach”.
 • Udział w akcji- konkursie ,,Ekologia - wykorzystanie energii,, - Stadion Śląski I miejsce i III-miejsce,
 • Przedstawienie klasy I b „Witaj wiosno” promujące treści ekologiczne ”, które obejrzeli uczniowie naszej szkoły, przedszkolaki i rodzice.
 • Przedstawienie z okazji Dnia Ziemi przygotowane przez klasę IVb, które skierowane było dl klas IV - VI

Szkoła nasza otrzymała także certyfikat „Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie”.

Koordynator programu w szkole uczestniczył w warsztatach organizowanych przez Metis w Katowicach dotyczących promocji zdrowia w nowej podstawie programowej.

 


Strona 1 z 3

Wyszukiwarka

BIP szkoły

Reklama

MDK Katowice

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości 

Programy szkolne


Designed by Joomla! Slider

Już za...

rozpocznie się rok szkolny!

Cytaty

Najstarszą i najsilniejszą emocją ludzkości jest strach.

Imieniny

Dzisiaj jest
Wtorek
20 sierpnia 2019
Imieniny obchodzą
Bernard, Jan, Sabin, Samuel, Samuela, Sieciech, Szwieciech, Świeciech, Sobiesław
Do końca roku zostało
134 dni

Nasze Witosa-Załęże

Reklama