Zespół Szkół i Placówek nr 2

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Szkoła Promująca Zdrowie

Ogólnopolski certyfikat Szkół Promujących Zdrowie

Email Drukuj PDF

Dnia 10 grudnia 2013r. nasza szkoła otrzymała OGÓLNOPOLSKI CERTYFIKAT SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE.

Jesteśmy w zaszczytnym gronie 105 szkół z całej Polski posiadających takie wyróżnienie.

Jesteśmy pierwszą i jedyną szkołą na Załężu, która otrzymała takie wyróżnienie z rąk pani minister Joanny Kluzik Rostowskiej.

certyfikat01_scertyfikat_m

 

Wykresy

Email Drukuj PDF

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Prezentacja wyników

Email Drukuj PDF

1-prezentacja2

2-prezentacja2

3-prezentacja2

4-prezentacja2

5-prezentacja2

6-prezentacja2

7-prezentacja2

8-prezentacja2

9-prezentacja2

10-prezentacja2

11-prezentacja2

12-prezentacja2

13-prezentacja2

14-prezentacja2

15-prezentacja2

16-prezentacja2

17-prezentacja2

 

WNIOSEK O NADANIE SZKOLE KRAJOWEGO CERTYFIKATU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Email Drukuj PDF

W imieniu społeczności szkolnej składamy niniejszy wniosek o nadanie naszej szkole Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

Szkolny koordynator promocji zdrowia

 

Imię i nazwisko: mgr Anna Piekorz

 

 

 

Podpis

 

 

Dyrektor Szkoły

 

Imię i nazwisko: mgr Beata Kalinowska

 

 

 

Pieczęć, podpis

 

 

Miejscowość i data: Katowice, 30 maja 2013r.

 

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć kopie wypełnionych raportów z ewaluacji w zakresie pięciu standardów oraz arkuszy zbiorczych (zszytych zszywką) dla czterech standardów (poza standardem czwartym). Na każdym raporcie i arkuszu zbiorczym należy, w lewym górnym rogu, wpisać nazwę i adres szkoły lub umieścić jej pieczęć.

Prosimy nie dołączać innych materiałów.

I. Informacje o szkole

 1. Nazwa szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach

 1. Adres szkoły: ul. Zarębskiego 2

40-854 Katowice

Tel.:322547699

Faks:322547699

Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres strony internetowej szkoły: www.sp20.katowice.pl

 1. Organ prowadzący

Urząd Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

tel.322593909

 1. Lokalizacja szkoły: województwo: śląskie               powiat: Katowice

miasto (liczba mieszkańców ok 300 tys.):

 1. Liczba uczniów: 317
 1. Rozpoczęcie działań dla tworzenia szkoły promującej zdrowie: wrzesień 2008r.
 1. Przynależność do rejonowej (powiatowej, miejskiej) sieci szkół promujących zdrowie[1]:

NIE,                       TAK, – nie dotyczy

 1. Przyjęcie do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie: rok: 2010r.
 1. Data przeprowadzenia autoewaluacji działań szkoły w zakresie ustalonym w pięciu standardach, z wykorzystaniem zalecanych metod i narzędzi[2]:

październik 2012r. – maj 2013r.

II. Osiągnięcia i specjalne kompetencje (mocne strony) szkoły w zakresie tworzenia szkoły promującej zdrowie

Przed przystąpieniem do sieci szkół promujących zdrowie w szkole przeprowadzono diagnozę wstępną, której celem było wytypowanie priorytetowych problemów do rozwiązania. Na podstawie diagnozy zespół nauczycieli wraz z koordynatorem utworzył program promocji zdrowia „Bądźmy zdrowi”, który realizowano przez trzy lata. Głównymi zadaniami przewidzianymi do realizacji były:

 • rozwijanie sprawności fizycznej i zwiększenie liczby dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych oraz zawodach sportowych,
 • organizacje wycieczek klasowych,
 • zwiększanie poczucia bezpieczeństwa poprzez współpracę z instytucjami i realizację programu „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”,
 • zagospodarowanie czasu wolnego z uwzględnieniem realizacji zajęć programu środowiskowego „Bądźmy razem”,
 • zwrócenie większej uwagi uczniów na przestrzeganie zasad higieny i współżycia w środowisku,
 • uwrażliwienie uczniów na zagadnienia szeroko pojętej ekologii,
 • zwrócenie większej uwagi na odpowiednie odżywianie i dbanie o właściwe proporcje poszczególnych posiłków spożywanych w ciągu dnia.

 1. Najważniejsze zmiany, jakie zaszły w szkole w wyniku realizacji programu szkoła promująca zdrowie w ostatnich 3 latach:

Założone w programie zadania dzięki wspólnej pracy nauczycieli, rodziców i uczniów udało się zrealizować. Uzyskane efekty:

 • W ramach rozwijania sprawności fizycznej:

1.80% uczniów czynnie uczestniczy w dniu sportu.

2. 25% uczniów uczestniczy w organizowanych zawodach sportowych.

3. 25% uczniów korzysta z pozalekcyjnych zajęć sportowych.

4. wszystkie klasy wyjeżdżają na przynajmniej jedna wycieczkę rekreacyjną.

 • W ramach bezpieczeństwa:

1. 90% uczniów klas 4 bierze udział w spotkaniu z policjantem.

2. .90% uczniów klas 4 bierze udział w spotkaniu z przedstawicielem straży miejskiej.

3. 20 uczniów uczęszcza na zajęcia przygotowujące do zdobycia karty rowerowej.

4. 15 uczniów zdaje na kartę rowerową.

5. Szkolna drużyna zajmuje miejsce w pierwszej 5 turnieju BRD.

6. Cykliczna, coroczna realizacja programu „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”.

 • W ramach bezpiecznego spędzania wolnego czasu:

1. 40% uczniów korzysta z zajęć programu środowiskowego.

2. 30 % rodziców uczniów naszej szkoły włącza się w organizację festynu szkolnego.

 • Z zakresu dbania o higienę:

1. 80 % uczniów bierze udział w lakowaniu i lakierowaniu zębów.

2. 60 % uczniów bierze udział w fluoryzowaniu zębów (6 zabiegów w ciągu roku szkolnego dla uczniów klas IV – VI).

3.Cykliczne pogadanki dla dzieci i rodziców na temat higieny osobistej ze szczególnym uwzględnieniem higieny okresu dojrzewania.

4. Cykliczne pogadanki na temat chorób pasożytniczych.

 • W ramach realizacji zadania związanego ze zdrowym odżywianiem w szkole prowadzi się:

1. Realizację programów „Owoce w szkole” dla uczniów klas I – III oraz „Szklanka mleka” dla wszystkich uczniów szkoły.

2. Cykliczne lekcje wychowawcze na temat zdrowego odżywiania.

3. Dni zdrowia.

4. Coroczne akcje plakatowe na temat zdrowego odżywiania się.

 • Realizując zadania związane z ekologią, w szkole prowadzi się:

1. Coroczny przemarsz ekologiczny połączony z obchodami „Dnia ziemi” (90% uczniów bierze czynny udział w akcji).

2. Coroczne „Sprzątanie świata” (90% uczniów bierze czynny udział w akcji).

3. Cykliczne – co roku w kwietniu – ekologiczne akcje plakatowe.

4. Szkolny konkurs ekologiczny w każdym roku szkolnym.

5. Międzyszkolne konkursy ekologiczne, w których nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca.

6. Całoroczną zbiórkę makulatury.

 • Przeprowadzenie przez specjalistów badań postawy ciała, badań zatok, badań wzroku.
 • Powołanie Szkolnego Koordynatora Zdrowia, który nadzoruje pracę Zespołu Promocji Zdrowia oraz wszystkie działania dotyczące promocji zdrowia.
 • Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w szkole poprzez zainstalowanie na korytarzach szkolnych monitoringu, przeprowadzanie pogadanek o bezpieczeństwie, przestrzeganie regulaminów, oznakowanie drogi ewakuacyjnej oraz przeprowadzanie próbnych alarmów przeciwpożarowych.
 • Pozyskanie przez szkołę sprzętu sportowego do wykorzystania w ramach projektu „Radosna Szkoła”. Pomoce te dzięki właściwej konstrukcji zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego oraz podczas zabawy.
 • Utworzenie na terenie szkoły placu zabaw, z którego korzystają zarówno uczniowie naszej szkoły jak i inni mieszkańcy dzielnicy.
 • Edukacja zdrowotna stała się ważnym elementem programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły oraz organizacji pracy i polityki szkoły.
 • Nastąpiło zwiększenie świadomości u dzieci i ich rodziców na temat dbania o własne zdrowie oraz korzyści jakie przynosi zdrowy styl życia.
 • Organizacja „Szkolnych Dni Zdrowia”, apeli o tematyce zdrowotnej i ekologicznej, pikników rodzinnych o charakterze sportowym z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Bez Przemocy.
 • Realizacja kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem UM Katowice. Patronatem honorowym kampanię obejmuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.
 • Pozyskanie fantomów „Anna” z programu WOŚP: „Ratujemy i uczymy się ratować”. Fantomy są wykorzystywane na zajęciach praktycznych w celu zwiększenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez uczniów i nauczycieli.
 • Zakup nowych apteczek szkolnych wyposażonych w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy. Apteczki są rozmieszczone na każdym piętrze szkoły i dodatkowo w sekretariacie, sali gimnastycznej i świetlicy szkolnej.
 • Wdrażanie projektu „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienie i aktywności fizycznej”.

Po analizie wyników ewaluacji można stwierdzić, że do mocnych stron szkoły należą niewątpliwie następujące dwa wskaźniki:

 • Uczniowie mają wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej, oraz
 • Nauczyciele stwarzają uczniom okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień uwzględnianych w edukacji zdrowotnej.
 1. Największe osiągnięcie w szkole w zakresie tworzenia szkoły promującej zdrowie (proszę opisać)?
 • Realizacja programu „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”.
 • Wykonanie wielu remontów, które przyczyniły się do polepszenia warunków pracy i nauki. Do najważniejszych remontów w ostatnich trzech latach zaliczyć należy:

−        remonty sal lekcyjnych z wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz wykładziny podłogowej,

−        remont małej i dużej sali gimnastycznej z wymianą parkietu i założeniem ochraniaczy na kaloryfery,

−        remont korytarzy szkolnych z wymianą instalacji elektrycznej i likwidacją boazerii,

−        wymiana okien w całym budynku szkoły,

−        przebudowa ogrodzenie muru oporowego,

−        naprawa ogniomuru odspojonego od budynku,

−        naprawa sportowego boiska szkolnego,

−        naprawa stopni schodowych oraz wejścia do budynku szkoły,

−        wymiana na regulowane zaworów centralnego ogrzewania przy wszystkich kaloryferach.

 • Założenie monitoringu w budynku szkoły, na placu zabaw oraz na boisku szkolnym.
 • Realizacja założeń kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
 • Włączanie klasowych liderów zdrowia i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego do realizacji zadań związanych z edukacją zdrowotną.
 • Pozyskanie funduszy na budowę placu zabaw dla uczniów szkoły oraz mieszkańców dzielnicy.
 • Pozyskanie funduszy na realizację projektu „Radosna szkoła”.
 • Realizacja założeń Programu Środowiskowego.
 • Zapraszanie specjalistów do realizacji wybranych zagadnień z edukacji zdrowotnej. Nawiązanie współpracy z Centrum Stomatologii Alfa-Dent w Katowicach, przychodnią Kamed w Katowicach, Sanepidem w Katowicach, Śląskim Oddziałem Okręgowym PCK w Katowicach, Fizjo – med w Katowicach.
 • Stała współpraca z przedstawicielami środowiska lokalnego, która polega na zapewnieniu atrakcyjnych warunków spędzania czasu wolnego oraz wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych oraz w zajęciach organizowanych w soboty takich jak: zajęcia teatralno –ekologiczne, zajęcia sportowe „Mój orlik” (MDK ul. Gliwicka w Katowicach), zajęcia z choreografem tanecznym i muzykiem przy nauce tańców ludowych (MDK na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach), lekcje pływania dla uczniów (Basen przy ul. Żelaznej w Katowicach), zajęcia w Bibliotece Miejskiej Filia nr 3, Stowarzyszenie Trzeźwości „Jędruś”, zajęcia z ratownikiem medycznym dla uczniów z zasad udzielania I pomocy (CAL Załęże).
 • Prowadzenie zajęć dla dzieci w ramach akcji „Ratujemy i uczymy ratować” przez nauczycieli naszej szkoły przeszkolonych w ramach akcji WOŚP oraz ratowników medycznych.
 • Prowadzenie działań prozdrowotnych w ramach godzin z art.42 KN – zajęcia przygotowujące do zdobycia karty rowerowej, biblioterapia, zajęcia wyciszające, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z deficytami, zajęcia rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjna.
 • Stała, wieloletnia współpraca ze stowarzyszeniem „Wiosna”, którego wolontariusze prowadzą zajęcia z dziećmi naszej szkoły. Głównym celem tych zajęć jest pokazanie uczniom słabym i zagrożonym niedostosowaniem społecznym ich mocnych stron oraz pomoc w uwierzeniu we własne siły.
 • Uczestniczenie uczniów naszej szkoły w wielu konkursach i zawodach sportowych, w których zajmują oni czołowe miejsca:

−        I miejsce w Turnieju Szkół „Katowice gospodarzem w siatkówce mężczyzn”, UM Katowice,

−        II miejsce w sztafetowych biegach przełajowych „Silesiamaraton” 2012r.,

−        II miejsce w międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej,

−        I miejsce w konkursie plastycznym „Moje góry – turystyka”,

−        Coroczne czołowe miejsca w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (miejsca w pierwszej trójce) – organizator Kuratorium Oświaty w Katowicach i Policja,

−        III miejsce w rejonowym konkursie PCK ”Mały ratownik” ( maj 2011r. i maj 2012r.),

−        Lekkoatletyczny Turniej Międzyszkolny pod patronatem AWF Katowice: rzut piłeczką palantową – I miejsce klas 6, I i III miejsce klas 5, bieg na 60metrów – II i III miejsce klas 6 i III miejsce klas 4.

 • Realizacja programu „Wolność oddechu zapobiegaj astmie”.
 • Uczestnictwo i realizacja założeń projektu „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienie i aktywności fizycznej” pod patronatem SWISS CONTRIBUTION, MINISTERSTWO ZDROWIA, Instytut Żywności i Żywienia, którego głównym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie otyłości.
 • Organizacja uroczystości z okazji podsumowania „Roku Korczakowskiego” obejmująca międzyszkolny konkurs plastyczny „Janusz Korczak” oraz przedstawienie o prawach dziecka dla uczniów katowickich szkół i przedszkoli oraz zaproszonych gości.
 • Cotygodniowe wyjścia na basen, wyjazdy do Aquaparków w Rudzie Śląskiej i w Dąbrowie Górniczej oraz udział w akcji „Woda i życie”.
 • Uwrażliwianie uczniów na potrzeby ludzi chorych – współpraca z Hospicjum Cordis oraz Domem Pomocy Społecznej nr7 poprzez występy naszych uczniów dla chorych i starszych.
 • Coroczna organizacja zajęć o tematyce sportowej w ramach akcji „Zima i lato w mieście”.
 • Uczestnictwo w I Międzyszkolnym Górskim Rajdzie „Przegibek 2012”, którego organizatorem było Gimnazjum nr 23 w Katowicach pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz Wydziału Kultury i Promocji Sportu UM Katowice.
 • Włączanie treści prozdrowotnych do projektów, innowacji i programów:

−        „KATOSIE” – zajęcia ruchowo – taneczno – wokalne,

−        Innowacja „Zrozumieć teatr” – opracowywanie scenariuszy i wystawianie przedstawień o tematyce zdrowotnej i ekologicznej oraz udział w warsztatach teatralnych,

−        Realizacja autorskiego programu „Bądź bezpieczny na drodze”,

−        Realizacja „Dni zdrowia” w czasie, których dzieci wykonują plakaty o tematyce zdrowotnej, soki owocowe, sałatki warzywne i owocowe oraz przygotowują zdrowe drugie śniadanie,

−        Organizacja i przeprowadzanie „Pikniku szkolnego” w ramach, którego społeczność szkolna oraz partnerzy w środowisku uczestniczą w przedstawieniu, rozgrywkach sportowych i konkursach o tematyce zdrowotnej.

−        Organizacja Dnia Dziecka połączonego z Dniem Sportu.

 • Ogromnym wyróżnieniem było przyjęcie naszej szkoły w styczniu 2010r. do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

 1. Specjalne kompetencje (mocne strony) szkoły w zakresie tworzenia szkoły promującej zdrowie z obszaru dwóch standardów (proszę opisać w tabeli dwie mocne strony)

 

Lp.

Specjalne kompetencje szkoły (mocne strony) w zakresie tworzenia szkoły promującej zdrowie

Nr standardu

REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ

 1. Grono Pedagogiczne zachęca uczniów do zgłaszania swoich propozycji dotyczących tematyki zajęć związanych ze zdrowiem i higieną. Uczniowie chętnie zgłaszają swoje propozycje, które są następnie analizowane przez nauczycieli.
 2. Na podstawie propozycji uczniów i ich rodziców planuje się coroczne działania związane z promocją zdrowia w szkole.
 3. Uczniowie maja możliwość wymieniania się doświadczeniami, wiedzą i poglądami z zakresu edukacji zdrowotnej podczas godzin wychowawczych, lekcji WDŻwR, wychowania fizycznego, przyrody, przedstawień szkolnych, pikników rodzinnych, wycieczek szkolnych.
 4. Zdrowy styl życia w naszej szkole propaguje się poprzez:
 • „Owoce w szkole”,
 • „Szklanka mleka”,
 • „Ratujemy i uczymy ratować”,
 • „Wolność oddechu zapobiegaj astmie”,
 • „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienie i aktywności fizycznej”
 • „Woda i życie”,
 • Konkursy szkolne i międzyszkolne oraz turnieje sportowe i BRD,
 • Pikniki szkolne,
 • Dni sportu,
 • Dni zdrowia,
 • Apele i przedstawienia,
 • Działalność Szkolnego Koła PCK,
 • Współpracę z Sanepidem – akcje plakatowe, konkursy, pogadanki i szkolenia dla koordynatora,
 • Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
 • Współpracę ze specjalistami,
 • Prelekcje dla rodziców organizowane przez nauczycieli i zaproszonych specjalistów,
 • Liczne pozalekcyjne zajęcia sportowe,
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
 • Zajęcia specjalistyczne,
 • Zajęcia taneczno – wokalne w szkolnym zespole KATOSIE,
 • Uczestnictwo w rajdach,
 • Organizacje wycieczek, wyjść, akcji „Lato i zima w mieście”,
 • Pogadanki dla dzieci na temat bezpieczeństwa,
 • Organizację szkoleń z zakresu I pomocy dla uczniów i nauczycieli.

 

 

3

Z wyników przeprowadzonych ankiet wśród pracowników szkoły , nauczycieli, rodziców i uczniów wynika, że szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym. Uczniowie lubią spędzać czas w szkole, co potwierdzają sami uczniowie. Według ich wypowiedzi nauczyciele są obiektywni, cierpliwi i pomocni. Najbardziej cieszy ich również fakt, że nauczyciele nie zadają zadań domowych na sobotę i niedzielę dając tym samym czas dla regeneracji sił do pracy w nowym tygodniu. Uczniowie wiedzą, że do wszystkich pracowników szkoły zawsze można się zwrócić
o pomoc zarówno w rozwiązaniu pojawiających się problemów czy wyrównywania braków edukacyjnych. Wszyscy uczniowie twierdzą, że zawsze otrzymali oczekiwana pomoc od nauczycieli.

Propozycja zajęć dodatkowych spełnia wymagania zarówno rodziców jak
i uczniów. Należą do nich zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z wiodących przedmiotów, wyjścia na basen, grupa teatralno – artystyczna „KATOSIE” oraz grupa redakcyjna szkolnej gazetki. Dzięki temu każdy uczeń ma możliwość wyboru odpowiednich dla siebie zajęć.

Ważną rolę w budowaniu wizerunku naszej szkoły ma również fakt, że uczniowie czują się w niej bezpiecznie, a pojawiające się problemy rozwiązywane są na bieżąco.

Nauczyciele starają się proponować uczniom alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu organizując wycieczki czy okazjonalne wyjścia do kin, muzeum czy parku. W szkole nauczyciele organizują dla uczniów konkursy, przedstawienie teatralne i apele, w które angażują zarówno uczniów jak i ich rodziców. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami często organizuje także wyjścia dla chętnych uczniów w soboty.

W szkole dba się również o współpracę z rodzicami uczniów. Dzięki regularnym zebraniom i konsultacjom rodzice i nauczyciele w miarę szybko wychwytują ewentualne braki, dzięki czemu uczniowie zawsze mają czas na ich poprawę. Rodzice i nauczyciele kontaktują się ze sobą również poza wyznaczonymi terminami spotkań. Dzięki współpracy obie strony dzielą się doświadczeniem w pracy z dzieckiem.

Szkoła bardzo intensywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Kilkakrotnie w ciągu roku dla zaproszonych gości organizuje się przedstawienia czy uroczystości. Do najbardziej liczących można zaliczyć:

Wieczornicę i Szkolny Piknik Rodzinny.

Dyrektor szkoły i nauczyciele w miarę możliwości starają się wzbogacać bazę materialną szkoły. Dzięki obopólnej współpracy wizerunek szkoły uległ zdecydowanej poprawie (wymiana okien) i bezpieczeństwu (obudowa ochronna na kaloryfery na korytarzu II piętra, Sali zabaw i świetlicy szkolnej).

Najbardziej cieszy fakt, że jedna uczennica, kończąc swoją wypowiedź na temat samopoczucia w szkole napisała:

Tak bardzo lubię naszą szkołę, że aż w weekendy chcę do niej iść”.

4

 

 

 1. Proponowany sposób przekazania innym szkołom własnych doświadczeń i kompetencji. Proszę szczegółowo opisać, np.:

Warsztaty: dla współpracujących ze szkołą szkół i przedszkoli zorganizowano spotkanie warsztatowe, którego głównym celem była wymiana pomysłów i propozycji promocji zdrowia w środowisku. Udostępnienie prezentacji multimedialnej związanej z pierwszą pomocą sąsiedniej szkole.

Materiały: szkoła udostępnia materiały na stronie internetowej www.sp20.katowice.pl, w zakładce promocja zdrowia.

Wymiany szkolne: w ramach aktywizacji uczniów samorządy uczniowskie naszej szkoły i szkoły sąsiedniej organizują wspólne spotkania dyskotekowe jako alternatywne spędzanie czasu wolnego z dala od niebezpieczeństw czyhających w dzielnicy.

III. Publiczna prezentacja osiągnięć szkoły

 1. Data prezentacji:

28 maja 2013r.

 1. Miejsce prezentacji:

Szkoła Podstawowa nr 20 w Katowicach

UL. Zarębskiego 2

 1. Uczestnicy:
  1. członkowie społeczności szkolnej:

Michał Gruszczyński – przewodniczący Rady Rodziców,

Magdalena Maroń – sekretarz Rady Rodziców,

 1. osoby spoza szkoły:

Michał Luty – Wiceprezydent Miasta Katowice,

Jerzy Dolinkiewicz – Przewodniczący Komisji Edukacji RM Katowice,

Wiesław Mrowiec – Radny Miasta Katowice,

Krystyna Panek – Radny Miasta Katowice,

Bogusława Bielnik – Inspektor WE UM Katowice,

Małgorzata Moryń – Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej,

Sławomir Witek – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki,

Barbara Dobias – Mola – Przedstawiciel METIS

Tomasz Wojtasik - Przedstawiciel METIS

Romana Musialik – Dyrektor ZSO nr 7 w Katowicach,

Danuta Pękala – Dyrektor MP nr 26 w Katowicach,

Eugenia Pyryga – Dyrektor MDK,

Teresa Skrzypek – Dyrektor MP nr 30,

Andrzej Karol – Przewodniczący NSZZ Solidarność Huty Baildon,

Wioletta Iwanicka – Richter oraz Marek Richter – przedstawiciele Klubu – „Wysoki Zamek”

Magdalena Rychter oraz Łukasz Maj – przedstawiciele SCAL Załęże.

 1. Przedstawione wyniki autoewaluacji (proszę opisać);
  1. a) sukcesy
 1. Nauczycie na bieżąco korzystają z materiałów dotyczących promocji zdrowia dostępnych w szkole. Uważają, że otrzymują wystarczającą ilość informacji dotyczących działań związanych z promocją zdrowia.
 2. Koordynator programu systematycznie informuje nauczycieli o działaniach wynikających z planu pracy.
 3. Koordynator na bieżąco uczestniczy w szkoleniach dotyczących promocji zdrowia organizowanych przez Metis.
 4. Upowszechnieniu zagadnień związanych z promocją zdrowia służą: tablica informacyjna, konkursy, przedstawienia, gazetka szkolna oraz strona internetowa szkoły.
 5. Działania koordynatora stanowią mocną stronę w realizacji programu. Koordynator jest akceptowany przez większą część społeczności szkolnej.
 6. Szkolny zespół promocji zdrowia ściśle współpracuje z koordynatorem i nauczycielami w celu zwiększenia efektywności działań realizowanych w ramach programu.
 7. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że współpraca ze środowiskiem lokalnym jest mocnym ogniwem całego programu.
 8. Szkoła diagnozuje potrzeby uczniów związane z promocją zdrowia. Wyniki diagnozy są wykorzystywane w planowaniu działań.
 9. Systematycznie monitoruje się przebieg realizacji działań, w których uczestniczyły różne grupy społeczności szkolnej.
 10. Dokumentacja wyników działań przedstawiana jest na posiedzeniach rady pedagogicznej oraz podczas zebrań z rodzicami.
 11. Na początku każdego roku szkolnego ustala się harmonogram działań promocji zdrowia i szkole uwzględniający konkursy, przedstawienia i dni zdrowia organizowane w szkole. W działaniach tych uczestniczą nauczyciele, uczniowie i rodzice.
 12. Uczniowie mają wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej.
 13. Każde zajęcia dotyczące edukacji zdrowotnej zakończone są technikami ewaluacyjnymi, które następnie przedstawia się partnerom programu i wykorzystuje do planowania dalszych działań.

14.  Największą satysfakcję ze szkoły mają zarówno rodzice uczniów jak i nauczyciele. Rodzice najbardziej są zadowoleni z możliwości uczestnictwa w życiu szkoły oraz ze wsparcia jakie uczniowie otrzymują od nauczycieli.

15.  Na wysokim poziomie jest składnik, który informuje o tym, czy nauczycielom stwarza się możliwość uczestnictwa w życiu szkoły i czy otrzymują wsparcie ze strony dyrekcji. Świadczy to o tym, iż wszystkim nauczycielom i dyrekcji zależy na jak najlepszym postrzeganiu szkoły w środowisku, przez rodziców oraz organ prowadzący.

16.  Z opinii rodziców oraz uczniów wynika, że dzieci nie bardzo są przeciążone pracą związaną z obowiązkami szkolnymi. Zarówno rodzice jak i uczniowie uważają także, że dzieci nie są narażone na stres wynikający z przeciążenia obowiązkami szkolnymi.

17.  Na podstawie przeprowadzonych ankiet można wyciągnąć wniosek, że nauczyciele odczuwają przeciążenie pracą w szkole. Z rozmów z nauczycielami wynika, że jest to związane z dużą ilością pracy biurowej a nie pracy związanej z wykonywanie zajęć związanych z nauczaniem i wychowywaniem uczniów.

 1. Budynek, teren szkoły oraz jej wyposażenie stwarzają wśród uczniów i ich rodziców przeświadczenie, że szkoła jest miejscem bezpiecznym.
 2. Szczególną uwagę i troskę zwraca się na bezpieczeństwo dzieci podczas przerw i zajęć ruchowych zarówno w szkole jak i na świeżym powietrzu.
 3. Każde dziecko może w szkole skorzystać z posiłku oraz z bezpłatnego napoju.

 1. b) problemy wymagające rozwiązania
 2. Należy położyć większy naciska na kształtowanie postaw szacunku u uczniów do pracowników szkoły.
 3. Dążyć należy do eliminowania przypadków przemocy i zachowań aspołecznych u uczniów.
 1. Opracować szczegółowe zasady i formy przekazywania informacji na temat koncepcji SPZ pracownikom niepedagogicznym i rodzicom uczniów w taki sposób, aby umożliwiały one zrozumienie i akceptację SPZ.
 2. Zwiększenie i zacieśnienie współpracy ze środowiskiem i sąsiadującymi szkołami w celu uświadomienia roli zdrowego stylu życia uczniom, rodzicom i mieszkańcom dzielnicy.
 1. Wprowadzenie w szkole szeroko pojętej segregacji śmieci. Zaznajamianie uczniów z zasadami segregacji śmieci. Wyuczenie odruchu segregacji. Wyposażenie szkoły w pojemniki do segregacji odpadów.
 1. Informacja o tym, jak szkoła planuje wykorzystać wyniki i wnioski z autoewaluacji do dalszej pracy.

 

W dalszym ciągu społeczność szkolna realizować będzie założenia Szkoły Promującej Zdrowie. Satysfakcjonujące wyniki działań motywują do aktywnej pracy w kolejnych latach. Nadal będziemy aktywnie współpracować ze środowiskiem lokalnym w realizacji działań oraz angażować do realizacji celów uczniów oraz ich rodziców.

W szkole kontynuowane będą akcje: „Owoce dla szkół”, „Szklanka mleka”, „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”.

Planujemy, aby nasi uczniowie nadal aktywnie uczestniczyli w zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych oraz w konkursach i turniejach sportowych, ekologicznych i zdrowotnych.

W przygotowywanym programie godzin wychowawczych uwzględnione zostaną propozycje uczniów. Oferta zajęć pozalekcyjnych w dalszym ciągu uwzględniać będzie propozycje rodziców i uczniów.

IV. Rekomendacja koordynatora wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie

Po zapoznaniu się z treścią wniosku i załączników oraz na podstawie dotychczasowej współpracy ze szkołą:

 1. Popieram wniosek szkoły o nadanie certyfikatu
 1. Nie popieram wniosku szkoły o nadanie certyfikatu[3]

Uzasadnienie (zarówno poparcia lub braku poparcia):

Imię i nazwisko wojewódzkiego koordynatora:

Tel.

Faks

Email

Miejscowość, data:                                                                Podpis

V. Opinia i decyzja kapituły

 

 1. Opinia członka kapituły dokonującego oceny wniosku szkoły i załączonej dokumentacji

 

Po zapoznaniu się z treścią niniejszego wniosku i załączników:

 

 1. Wnioskuję o nadanie szkole certyfikatu

 

 1. Wnioskuję o nie nadanie szkole certyfikatu[4]

Uzasadnienie:

Imię i nazwisko członka kapituły                                                                                 podpis

 

 1. Decyzja kapituły

 

 1. Szkoła otrzymuje certyfikat

 

 1. Szkoła nie otrzymuje certyfikatu

 

Uzasadnienie odmowy, zalecenia i inne uwagi:

 

Imię i nazwisko przewodniczącego kapituły

 

Data                                                                                                   podpis

 

Załącznik 1

 

Informacje o szkole, której przyznany został krajowy certyfikat

(do umieszczenia na stronie internetowej www.ore.edu.pl )

 

Pełna nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach

Adres szkoły

40-854 Katowice, ul. Zarębskiego 2

Województwo

śląskie

Rok otrzymania Krajowego Certyfikatu

nie dotyczy

Organ prowadzący

Urząd Miasta Katowice

Telefon/faks/email/strona internetowa

tel. 322547699

fax. 322547699

www.sp20.katowice.pl

Imię i nazwisko dyrektora szkoły

mgr Beata Kalinowska

Imię i nazwisko szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia

mgr Anna Piekorz

Lokalizacja szkoły

(wieś, miasto, liczba mieszkańców)

Miasto ok 300 000 mieszkańców

Liczba uczniów

317

Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły)

Proszę opisać w wierszu poniżej

REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ

 1. Grono Pedagogiczne zachęca uczniów do zgłaszania swoich propozycji dotyczących tematyki zajęć związanych ze zdrowiem i higieną. Uczniowie chętnie zgłaszają swoje propozycje, które są następnie analizowane przez nauczycieli.
 2. Na podstawie propozycji uczniów i ich rodziców planuje się coroczne działania związane z promocją zdrowia w szkole.
 3. Uczniowie maja możliwość wymieniania się doświadczeniami, wiedzą i poglądami z zakresu edukacji zdrowotnej podczas godzin wychowawczych, lekcji WDŻwR, wychowania fizycznego, przyrody, przedstawień szkolnych, pikników rodzinnych, wycieczek szkolnych.
 4. Zdrowy styl życia w naszej szkole propaguje się poprzez:
 • „Owoce w szkole”,
 • „Szklanka mleka”,
 • „Ratujemy i uczymy ratować”,
 • „Wolność oddechu zapobiegaj astmie”,
 • „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienie i aktywności fizycznej”
 • „Woda i życie”,
 • Konkursy szkolne i międzyszkolne oraz turnieje sportowe i BRD,
 • Pikniki szkolne,
 • Dni sportu,
 • Dni zdrowia,
 • Apele i przedstawienia,
 • Działalność Szkolnego Koła PCK,
 • Współpracę z Sanepidem – akcje plakatowe, konkursy, pogadanki i szkolenia dla koordynatora,
 • Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
 • Współpracę ze specjalistami,
 • Prelekcje dla rodziców organizowane przez nauczycieli i zaproszonych specjalistów,
 • Liczne pozalekcyjne zajęcia sportowe,
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
 • Zajęcia specjalistyczne,
 • Zajęcia taneczno – wokalne w szkolnym zespole KATOSIE,
 • Uczestnictwo w rajdach,
 • Organizacje wycieczek, wyjść, akcji „Lato i zima w mieście”,
 • Pogadanki dla dzieci na temat bezpieczeństwa,
 • Organizację szkoleń z zakresu I pomocy dla uczniów i nauczycieli.
 1. Z wyników przeprowadzonych ankiet wśród pracowników szkoły , nauczycieli, rodziców i uczniów wynika, że szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym. Uczniowie lubią spędzać czas w szkole, co potwierdzają sami uczniowie. Według ich wypowiedzi nauczyciele są obiektywni, cierpliwi i pomocni. Najbardziej cieszy ich również fakt, że nauczyciele nie zadają zadań domowych na sobotę i niedzielę dając tym samym czas dla regeneracji sił do pracy w nowym tygodniu. Uczniowie wiedzą, że do wszystkich pracowników szkoły zawsze można się zwrócić o pomoc zarówno w rozwiązaniu pojawiających się problemów czy wyrównywania braków edukacyjnych. Wszyscy uczniowie twierdzą, że zawsze otrzymali oczekiwana pomoc od nauczycieli.

Propozycja zajęć dodatkowych spełnia wymagania zarówno rodziców jak
i uczniów. Należą do nich zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z wiodących przedmiotów, wyjścia na basen, grupa teatralno – artystyczna „KATOSIE” oraz grupa redakcyjna szkolnej gazetki. Dzięki temu każdy uczeń ma możliwość wyboru odpowiednich dla siebie zajęć.

Ważną rolę w budowaniu wizerunku naszej szkoły ma również fakt, że uczniowie czują się w niej bezpiecznie, a pojawiające się problemy rozwiązywane są na bieżąco.

Nauczyciele starają się proponować uczniom alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu organizując wycieczki czy okazjonalne wyjścia do kin, muzeum czy parku. W szkole nauczyciele organizują dla uczniów konkursy, przedstawienie teatralne i apele, w które angażują zarówno uczniów jak i ich rodziców. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami często organizuje także wyjścia dla chętnych uczniów w soboty.

W szkole dba się również o współpracę z rodzicami uczniów. Dzięki regularnym zebraniom i konsultacjom rodzice i nauczyciele w miarę szybko wychwytują ewentualne braki, dzięki czemu uczniowie zawsze mają czas na ich poprawę. Rodzice i nauczyciele kontaktują się ze sobą również poza wyznaczonymi terminami spotkań. Dzięki współpracy obie strony dzielą się doświadczeniem w pracy z dzieckiem.

Szkoła bardzo intensywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Kilkakrotnie w ciągu roku dla zaproszonych gości organizuje się przedstawienia czy uroczystości. Do najbardziej liczących można zaliczyć: Wieczornicę i Szkolny Piknik Rodzinny.

Dyrektor szkoły i nauczyciele w miarę możliwości starają się wzbogacać bazę materialną szkoły. Dzięki obopólnej współpracy wizerunek szkoły uległ zdecydowanej poprawie (wymiana okien) i bezpieczeństwu (obudowa ochronna na kaloryfery na korytarzu II piętra, Sali zabaw i świetlicy szkolnej).

Najbardziej cieszy fakt, że jedna uczennica, kończąc swoją wypowiedź na temat samopoczucia w szkole napisała:

„Tak bardzo lubię naszą szkołę, że aż w weekendy chcę do niej iść”.

 [1] Dotyczy szkół w województwach, w których istnieją takie sieci

[2] Metody te i narzędzia znajdują się w zeszycie Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole 2006 r. nr 11

[3] Właściwe podkreślić

[4] Właściwe podkreślić

 

EDUKACJA PROZDROWOTNA ROK SZKOLNY 2011/2012

Email Drukuj PDF

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie szkoły uczestniczyli w szkoleniu na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadzone były przez ratowników medycznych. W czasie zajęć uczniowie ćwiczyli jak można pomóc osobom chorym przed przyjazdem karetki pogotowia oraz jak postępować w przypadku skaleczeń, oparzeń itp.

Uczniowie uczestniczyli w corocznej akcji „Ratujemy i uczymy ratować” podczas której uczniowie klas pierwszych nabywają praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy z użyciem fantomów pod okiem przeszkolonych nauczycieli.

Uczniowie klas czwartych mieli w ramach lekcji przyrody cykl tematów poświeconych zdrowemu odżywianiu się. Uczniowie mieli za zadanie ułożenie przykładowego jadłospisu zawierającego wszystkie niezbędne składniki odżywcze.

Na poziomie klas IV – VI organizowane były zajęcia na których, w ramach lekcji wychowawczych robione były zdrowe sałatki warzywne, owocowe - ”Wiem co jem”.

Nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili dla uczniów klas IV – VI prelekcje o tematyce zdrowotnej. Tematami prelekcji były:

 • „Żyj zdrowo”.
 • „Zdrowa skóra – Higiena”.
 • „Nie łam się”.

Dziewczynki klas szóstych uczestniczyły w warsztatach „Między nami kobietkami”, które poświęcone są problemom związanym z okresem dojrzewania u dziewczyn.

Klasa Ia uczestniczyła w warsztatach „Jak radzić sobie z emocjami”.

Uczniowie klas I – III uczestniczyli udział w ogólnopolskim konkursie „Plusssz coolowe ferie zimowe” organizowanym przez firmę Polski lek. S.A. Uczniowie wykonywali zbiorowe prace plastyczne promujące czynne spędzanie ferii zimowych.

Uczniowie uczestniczyli w programie „ Czyste ręce” organizowanym przez Sanepid, podczas którego w lutym i marcu odbyły się zajęcia związane z tematem w klasach I-III. Uczniowie systematycznie są wdrażani do dbałości o higienę. W ramach programu został przeprowadzony konkurs na najciekawszą pracę plastyczną „czyste ręce”. Zwycięska praca została przesłana na konkurs plastyczny ogłoszony przez organizatora.

Rodzice dzieci klas piątych i szóstych mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach dotyczących uzależnień wśród dzieci pt.” Jak rozpoznać i radzić sobie z dzieckiem, które eksperymentuje z używkami”.

Uczniowie poszczególnych klas w ciągu całego semestru uczestniczyli w licznych zajęciach sportowych umożliwiających im zdrowy rozwój organizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego w naszej szkole. Były to miedzy innymi:

 • organizacja szkolnych turniejów: dwa ognie, ringo, piłka nożna, piłka siatkowa, rzucanka siatkarska, piłka koszykowa,
 • organizacja wycieczek rowerowych do Parku Śląskiego- „Ruch to zdrowie”,
 • uczestnictwo w zajęciach na basenie,
 • ognisko jesienne, wiosenne- połączone z zabawami na powietrzu,
 • wyjazdy do Aquaparku,
 • Wyjścia na sportowe imprezy miejskie – Biegi przełajowe np. Silesia Maraton, Bieg dzielnicowy,
 • turniej piłki koszykowej z Górniczo-Hutniczą SM,
 • uczestnictwo w Miejskim Programie „Fair Play”.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają możliwość za zgoda rodziców uczestniczyć w akcji fluoryzacji zębów, która koordynowana jest przez higienistkę szkolną.

Uczniowie klas II i V za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów mają możliwość uczestniczenia w akcji lakowania zębów.

Uczniowie naszej szkoły, którzy mają problemy z wadami postawy uczestniczą w bezpłatnych zajęciach gimnastyki korekcyjnej prowadzonej przez nauczycieli specjalistów.

Uczniowie klas IV – VI realizują zagadnienia zawarte w programie „Trzymaj Formę”, który jest realizowany w szkole. Uczniowie klas V i VI uczestniczą w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie”. Tematyka tych zajęć zawiera treści prozdrowotne : higiena okresu dojrzewania , zdrowe odżywianie i choroby okresu dojrzewania.

Uczniowie szkoły uczestniczą także a akcji „Szklanka mleka”. W ramach akcji dzieci maja możliwość picia mleka naturalnego, czekoladowego lub waniliowego. Uczniowie klas I – III uczestniczą w programie „Owoce w szkole”, w ramach którego dzieci otrzymują porcje owoców, warzyw lub soków.

Dyrektor szkoły oraz intendentka zatrudniona w szkole dbają o to aby jadłospis obiadów szkolnych był urozmaicony i zapewniał dzieciom zdrowy rozwój zarówno fizyczny jak i psychiczny. Szczególny nacisk kładziony jest na różnorodność surówek serwowanych do obiadów. W ramach programu promocji zdrowia uczniowie zbierają także makulaturę oraz uczą się jak prawidłowo segregować odpady.

Edukacja prozdrowotna to także edukacja ekologiczna. W ramach edukacji ekologicznej w szkole przeprowadzone były następujące akcje:

 • Ogólnopolski program edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” organizowany przez ElektroEko pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska i Związku Miast Polskich.. Program jest realizowany przez klasy trzecie. Uczniowie korzystają z bezpłatnego pakietu materiałów edukacyjnych. Celem programu jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych. Zostanie zakończony prezentacją prac plastycznych uczniów na forum szkoły. Każdy rodzic otrzymał broszurkę ”Rodzinny poradnik o elektrośmieciach”.
 • Udział w akcji- konkursie ,,Ekologia - wykorzystanie energii,, - Stadion Śląski I miejsce i III-miejsce,
 • Przedstawienie klasy I b „Witaj wiosno” promujące treści ekologiczne ”, które obejrzeli uczniowie naszej szkoły, przedszkolaki i rodzice.
 • Przedstawienie z okazji Dnia Ziemi przygotowane przez klasę IVb, które skierowane było dl klas IV - VI

Szkoła nasza otrzymała także certyfikat „Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie”.

Koordynator programu w szkole uczestniczył w warsztatach organizowanych przez Metis w Katowicach dotyczących promocji zdrowia w nowej podstawie programowej.

 


Strona 1 z 3

Wyszukiwarka

BIP szkoły

Reklama

MDK Katowice

Reklama

Facebook SP20

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 94 gości 

Sonda

Czy cieszysz się z nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia?
 

Programy szkolne


Designed by Joomla! Slider

Erasmus Days

Reklama

Już za...

będzie Wigilia!

Cytaty

Film to życie, z którego wymazano plamy nudy.

Imieniny

Dzisiaj jest
Sobota
25 stycznia 2020
Imieniny obchodzą
Miłosz, Miłowan, Miłowit, Paweł, Tatiana, Tacjanna
Do końca roku zostało
342 dni

Nasze Witosa-Załęże

Reklama